Hình ảnh đảo chánh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lịch sữ 1-11-1963

 

Đảo chánh 1-11-1963 – Henry Cabot Lodge Jr. & Trần Văn Đôn

Đảo chánh 1-11-1963 – Cựu phó tổng thống nay là Tân thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ

·
· bìa Brochure du lịch số ra sau ngày đảo chánh 1-11-1963) – William Colby Collection
·

Danh sách Ban Lãnh đạo Hội đồng Quân nhân Cách mạng và Thành phần Chánh phủ Cách mạng lâm thời VNCH – William Colby Collection

·

· Saigon Round Up (08 November 1963) – William Colby Collection
·

· TT Diệm và các tướng lĩnh nền Đệ nhất Cộng Hoà Việt Nam .
· Trong số các tướng trên đây chỉ có 2 ông theo đạo Công Giáo là tướng Huỳnh văn Cao
· và Đề đốc Hồ Tấn Quyền , các tướng còn lại đều là phật tử .
· Vậy TT Diệm kỳ thị tôn giáo ở chỗ nào ?

·
· Nhà tù Chí Hòa, Sài Gòn – ông Ngô Đình Cẩn nhận các nghi thức tôn giáo trước giờ ra pháp trường.
·
· Tòa án quân sự xét xử ông Ngô Đình Cẩn
·
· Lễ an táng TT Diệm và ông Nhu
·
· Một sĩ quan thuộc phe đảo chánh, vẻ mặt hớn hở, bên cạnh xác ông Nhu
·
· TT Diệm và ông Nhu trong hầm xe thiết giáp M-113, hai tay bị trói
·
· Huyệt mộ của hai anh em Tổng Thống Diệm và ông Nhu tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Huyệt mộ của hai anh em Tổng Thống Diệm và ông Nhu tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Đảo chánh 1-11-1963 – John C. Wiren Collection
·
· Đường phố Sài Gòn sau đảo chánh 1-11-1963 – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Đường phố Sài Gòn sau đảo chánh 1-11-1963, những thằng học sinh thân Cộng mặt mày hân hoan thoải mái cười vui vẻ trong vụ ám sát TT Diệm –
· Douglas Pike Photograph Collection
·
· những thằng học sinh thân Cộng phản bội tổ quốc biểu tình ủng hộ bọn tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm.
· Chúng nó nghĩ gì khi hành động mất dậy như thế? – Douglas Pike Photograph Collection
·
· những thằng học sinh thân Cộng phản bội tổ quốc biểu tình ủng hộ bọn tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm.
· Chúng nó nghĩ gì khi hành động mất dậy như thế? – Douglas Pike Photograph Collection
·
· những thằng học sinh thân Cộng phản bội tổ quốc biểu tình ủng hộ bọn tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm. Xem khẩu hiệu: Xử tử Diệm-Nhu.
· Chúng nó nghĩ gì khi hành động mất dậy như thế? – Douglas Pike Photograph Collection
·
· những thằng học sinh thân Cộng phản bội tổ quốc biểu tình ủng hộ bọn tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm.
· Chúng nó nghĩ gì khi hành động mất dậy như thế? – Douglas Pike Photograph Collection
·
· những thằng học sinh thân Cộng phản bội tổ quốc biểu tình ủng hộ bọn tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm trên đường Lê Lợi Sài Gòn. –
· Douglas Pike Photograph Collection
·
· Demonstrators in the streets of Saigon at the time of the coup against President Ngo Dinh Diem, 1963 –
· Douglas Pike Photograph Collection
·
· Nov 1963, dọn dẹp đổ nát nơi nhà hàng Quốc Tế._Douglas Pike Photograph Collection
·
· Tàn phá của đảo chánh 1-11-1963 – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup –Lee Baker Collection
·
· Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963.Tu Do Street –
· Douglas Pike Photograph Collection
·
· Armoured car, military policeman, and civilians after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963._Douglas Pike Photograph Collection
·
· Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. _Douglas Pike Photograph Collection
·
· Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. _Douglas Pike Photograph Collection
·
· Protesting students and burning vehicle near Saigon Moi office on Pham Ngu Lao Street, Saigon, in 1963.
· Douglas Pike Photograph Collection
·
· Coup d’Etat – Saigon 1963
·
· November 1963 Coup d’état – John C. Wiren Collection
·
· November 1963 Coup –
· John C. Wiren Collection
·
· November 1963 Coup – · John C. Wiren Collection
·
· November 1963 Coup – · John C. Wiren Collection
·
· November 1963 Coup – John C. Wiren Collection
·
· Bến Bạch Đằng, November 1963 Coup – John C. Wiren Collection
·
· November 1963 Coup – John C. Wiren Collection
·
· Toppling of ‘Madame Nhu’ statue after 1963 coup. _Douglas Pike Photograph Collection
·
· Aftermath of the 1963 coup. These were prisoners. Binh sĩ Lữ đoàn bảo vệ Phủ TT bị bắt giữ – Ogden Williams Collection
·
· Gen. Tran Van Don, Coup Nov 1063 – Anthony LaRusso Collection
·
· Gen. Duong Van Minh (“Big Minh”) and Gen. Tran Van Don, Nov. 1, 1963 – Anthony LaRusso Collection
·
· 1-11-63 Phía trước cổng Thành Cộng Hòa, ngày nay là giao lộ Lê Duẩn-Đinh Tiên Hoàng –Anthony LaRusso Collection
·
· 1-11-63 đường Mạc Đĩnh Chi, đoạn bót quận 1 Hồng Thập Tự đến Thống Nhất – Anthony LaRusso Collection
·
· Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in Nov 1963. -Douglas Pike Photograph Collection
·
· Local citizens provide water to ARVN soldiers on a Saigon street during or just after the coup – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Ngo Dinh Diem Coup – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Vietnamese girl and Vietnamese Marines after coup against Ngo Dinh Diem. –Douglas Pike Photograph Collection
·
· Dinh Gia Long sau đảo chánh – Anthony LaRusso Collection
·
· Bên trong Thành Cộng Hòa sau đảo chánh – Anthony LaRusso Collection
·
· The aftermath of the coup that brought downfall and deaths to President Ngo Dinh Diem and his brother – Anthony LaRusso Collection
·
· The aftermath of the coup that brought downfall and deaths to President Ngo Dinh Diem and his brother –Anthony LaRusso Collection
·
· Coup that brought downfall and deaths to Pres. Ngo Dinh Diem and his brother Ngo Dinh Nhu. – Anthony LaRusso Collection
·
· [01 November 1963] Damage to a hospital from coup. – Lee Baker Collection
·
· Damage from coup.- Lee Baker Collection
·
· The aftermath of the coup- Lee Baker Collection
·
· Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup.- Lee Baker Collection
·
· Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. – Lee Baker Collection
·
· Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. – Lee Baker Collection
·
· Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. – Lee Baker Collection
·
· Defaced Diem statue after Nov 1963 Coup.- Douglas Pike Photograph Collection
·
· Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup- Lee Baker Collection
·
· November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem- Douglas Pike Photograph Collection
·
· November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem – Douglas Pike Photograph Collection
·
· November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Bộ Quốc Phòng – November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Bộ Quốc Phòng, 63 Gia Long (góc Gia Long-Pasteur) – Bystanders and firemen; Saigon, Nov 1963. – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. – Douglas Pike Photograph Collection
·
· M-24 tank in Saigon following ouster of Ngo Dinh Diem.- Douglas Pike Photograph Collection
·
· November 1963 – Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Góc Pasteur – Lê Thánh Tôn, phía sau dinh Gia Long. Military personnel and civilians atop M-113s.- Douglas Pike Photograph Collection
·
· ARVN troops and M-113 armored personnel carriers Nov 1963 Coup. – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. Two ARVN 2nd Cavalry soldiers. – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963.- Douglas Pike Photograph Collection
·
· ARVN M-24 Chaffee Tanks, M-113 Armoured Personnel Carrier following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Troops in front of the presidential offices in Nov. 1963.- Douglas Pike Photograph Collection
·
· Gia Long Palace in Saigon, 1963. – Douglas Pike Photograph Collection
·
· Presidential Offices in Saigon, Nov 1963.- Douglas Pike Photograph Collection
·
· Gia Long Palace in Saigon, 1963.- Douglas Pike Photograph Collection
·
· Gia Long Palace in Saigon, 1963.- Douglas Pike Photograph Collection
·
· Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in Nov 1963.- Douglas Pike Photograph Collection
·
· Gia Long Palace in Saigon, 1963.- Anthony LaRusso Collection
·
· Coup that brought downfall and deaths to Pres. Ngo Dinh Diem and his brother Ngo Dinh Nhu – Anthony LaRusso Collection
·
· Saigon – 01 Nov 1963 Coup d’état – Anthony LaRusso Collection
·
· Saigon – 01 Nov 1963 Coup d’état – Góc Pasteur – Lê Thánh Tôn, phía sau dinh Gia Long.- John C. Wiren Collection
·
· Đường Gia Long phía trước Dinh Gia Long – November 1963 Saigon Coup d’état- John C. Wiren Collection
·
· Dinh Gia Long Saigon – Đảo chánh 1/11/1963 – Press Photos
·
· LOS ANGELES 5/11/1963 — BÀ NHU THẤY HÌNH CÁC CON
·
· Saigon 1962 – Đúng 51 năm trước đây (1962_2013)
·
· Tượng đài Hai Bà Trưng bị đám đông ủng hộ phe đảo chánh đập phá vì cho là được làm giống hình ảnh Bà Nhu
·
· Thành Cộng Hòa, nơi trú đóng của Lữ đoàn Bảo vệ Phủ Tổng Thống sau này là trường ĐH Văn Khoa
·
· Dinh Gia Long sau ngày đảo chánh – photo by Larry Burrows
· |
· Binh sĩ đảo chánh phía trước dinh Gia Long đầy vết đạn 1-11-1963
·
· đảo chánh
Advertisements
By chauxuannguyenblog Posted in VNCH

2 comments on “Hình ảnh đảo chánh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lịch sữ 1-11-1963

  1. -Mỹ,Anh,Pháp,…nói chung là các nước có một nền dân chủ khá hoàn thiện thì hầu như không có các vụ đảo chính QUÂN SỰ. Bởi vì người dân có công cụ trong tay để truất phế, thậm chí bắt giữ ,truy tố một nhà lãnh đạo bất tài,bất xứng .Đó là luật pháp ,là lá phiếu cử tri .Bởi thế không cần đến bạo lực .không những không cần mà thực ra là không cho phép đảo chánh bằng quân sự nhằm lật đổ một nguyên thủ là tổng thống hay thủ tướng dân cử-tức do dân bầu ra bằng lá phiếu trực tiếp hoặc gián tiếp. Đó là hành động phi pháp, đúng hơn là phạm pháp và tội danh là phản loạn,phản bội Tổ quốc
    Những quốc gia còn non kém về một nền dân chủ như VNCH,Thái Lan,
    Indonesia,… thì kém cỏi hơn các nước văn minh Anh,Pháp,Mỹ,…là ở chỗ đó .Hành xử phải trái với nhau đều bằng bạo lực .Khi dùng bạo lực thì phải khoác vào người cái áo,cái lá cờ mạo danh một chính nghĩa giả trá nào đó. Nếu Dương Văn Minh mà thực hiện đảo chánh tại một nước không phải VNCH mà là Mỹ chẳng hạn thì a lê hấp bản án tử về tội phản quốc sẽ mặc nhiên dành cho Big Minh ngay. Mà trên thực tế thì Minh cũng chẳng thể kéo bè,kéo cánh huy động nổi một hai tướng lãnh đồng phạm chứ làm thế nào mà lôi kéo cả hàng chục tướng lãnh theo đuôi được .Mọi quân nhân cũng như mọi người dân đều hiểu những việc làm phạm pháp thì luật pháp sẽ không dung thứ bất kỳ một ai ! Chỉ có những xã hội còn sơ khai, hoang dã thì mới tranh giành quyền lực bằng bạo lực !

    Like

  2. CS luôn đi đôi với phá hoại ,giết chóc,đến ngày hôm nay đã hiện đại hơn xưa rồi mà vẫn phá hoại trong mọi lĩnh vực(văn hoá ,kinh tế,giáo dục……),cầm tù ,tra tấn đến chết bất kì ai nói lên sự thật,nhưng gieo cái gì sẽ gặt cái ấy nhưng hơn gấp trăm lần

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s