CXN_020113_2176_Làm sao hoàn tất một âm mưu không những để đồng bào ta gánh nợ cho Ngân Hàng Thương Mại cùng lúc với đem lạm phát về 25% như đầu năm 2011: Chưa hoàn tất đề án lập công ty quản lý tài sản

Personalities_Politician_ĐCS_Đổ Mười

Hoạn Lợn Tâm Thần Đổ Mười, thằng bổ nhiệm Y tá khùng Nguyễn tấn Dũng làm VN nghèo nàn và tụt hậu từ sau 1975 đến giờ.

Châu Xuân Nguyễn

Đề án mập mờ của NHNN, “xử lý” nợ xấu nhưng thực chất là đẩy lùi nợ xấu và một phần lớn in tiền của NHNN để gánh nợ cho NHTM (khi không cần trích dự phòng, NHTM công bố lợi nhuận hằng trăm ngàn tỉ, Bầu Kiên, Trần xuân Giá, Cao sỹ Kiêm chia lợi nhuận, chuyển ra ngoại quốc, rồi bây giờ lòi nợ xấu, nợ ảo lại bắt đồng bào ta hốt vỏ)…CXN_020113_2175_Đồng bào không thể chấp nhận NHNN in tiền gánh nợ cho Ngân hàng thương mại được: Cơ chế hoạt động của Công ty mua bán nợ quốc gia

Không những thế, chuyên gia KT ngoại quốc, những quốc gia như Mã lai, Thailand, Indonesia, từng kinh nghiệm những khủng hoảng tiền tệ Đông Nam Á năm 1997, họ nói khi giải quyết nợ xấu kiểu VAMC thì không những nợ xấu sẽ trở lại mà lạm phát lại bùng nổ (tương tự đầu năm 2011, rồi phải chống lạm phát bằng cách siết tín dụng, rồi BDS chết rồi Vật liệu Xây dựng chết, tức là lập lại y chang thời gian từ 2011 đến 2013 này, khác biệt lần này là nó đã hoang tàn hơn, sa mạc hơn lúc 2011, sau đó đến 2015 thì nó sẽ hoang tàn đến đâu và sa mạc đến đâu ????)

CXN_012013_2133_Lạm phát: Vì đâu, ảnh hưởng và ai gánh chịu hậu quả ????: Giám đốc cấp cao PWC: Bơm tiền ào ạt qua VAMC, nợ xấu sẽ lại như cũ
CXN_020113_2174_Báo lề phải nêu nguy cơ lạm phát bùng nổ trở lại nếu cứu nợ xấu NH bằng VAMC: Cái khó của VAMC

Tôi nghĩ rằng BCT, BBT, BCHTW, ĐV, ĐBQH sẽ có đủ sáng suốt với những phân tích của chuyên gia KT quốc tế với kinh nghiệm 1997 này để bắt buộc NHNN phải làm theo phương án khác.

Melbourne
01.02.2013
Châu Xuân Nguyễn
—————————
http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/91239/Chua-hoan-tat-de-an-lap-cong-ty-quan-ly-tai-san.html

Hồng Phúc
Thứ Năm,  31/1/2013, 19:48 (GMT+7)
Trong quí 1 năm 2013, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn việc cho vay đối với các đối tượng mua nhà ở xã hội, doanh nghiệp chuyển đổi công năng dự án đầu tư sang dự án nhà ở xã hội. Ảnh: TN.

(TBKTSG Online) – Ngân hàng Nhà nước hiện tại vẫn đang tiếp tục hoàn thiện đề án xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề án thành lập Công ty quản lý tài sản Việt Nam để báo cáo Bộ Chính trị.

>> Xem chi tiết chỉ thị tại đây

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, cơ quan này sẽ hoàn thiện đề án để trình Thủ tướng phê duyệt, sau đó trình Thủ tướng xem xét và ban hành nghị định về tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn triển khai nghị định này.

Đây là một trong những nội dung của Chỉ thị số 01 về “tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013” được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31-1.

Theo chỉ thị trên, cơ quan quản lý ngành ngân hàng trong năm 2013 sẽ “triển khai khai các nhóm giải pháp trong đề án xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề án thành lập Công ty quản lý tài sản Việt Nam nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của nền kinh tế”.

Liên quan đến việc xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nợ xấu trong nền kinh tế. Cụ thể như tiếp tục rà soát và tiến hành phân loại, đánh giá các khoản nợ xấu theo loại hình doanh nghiệp, loại hình tổ chức tín dụng, các loại tài sản đảm bảo và thực trạng tài sản, tình trạng pháp lý, giá trị thị trường, khả năng thanh khoản của tài sản để xử lý.

Các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục chịu sự tăng cường kiểm tra, thanh tra. Công tác thanh tra sẽ tập trung vào các nội dung như thực trạng tài chính; cơ cấu sở hữu; việc chuyển nhượng cổ phần hay vốn góp; sự quản trị, điều hành; kinh doanh ngoại tệ, vàng; huy động vốn; việc cấp tín dụng; phân loại nợ; mức trích và phương pháp trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của các tổ chức tín dụng… Các hành vi như gian lận, báo cáo thông tin và số liệu không trung thực đều sẽ bị xử lý.

Đặc biệt, việc thành lập mới, mở rộng mạng lưới của các tổ chức tín dụng sẽ bị hạn chế tối đa, nhất là ở các khu vực đô thị.

“Chỉ cho phép mở phòng giao dịch, chi nhánh đối với các tổ chức có khả năng quản trị tốt, có hiệu quả và chấp ành nghiêm các quy định. Không cho phép hoặc thậm chí thu hồi giấy phép chi nhánh phòng giao dịch của những tổ chức có yếu kém về quản trị vi phạm quy định an toàn hay đặt ở những điểm không hiệu quả”, trích từ Chỉ thị 01.

Bản thân các tổ chức tín dụng (trừ các tổ chức đã và đang thực hiện tái cơ cấu theo phương án NHNN đã phê duyệt) phải chủ động rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động để xây dựng và báo cáo NHNN trước 28-2-2013 phương án cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của mình để đảm bảo xử lý những tồn tại.

Đặc biệt với vàng, NHNN cho biết sẽ tăng cường triển tkhai thực hiện cơ chế mua bán vàng nhằm kiến tạo và đảm bảo sự lưu thông của thị trường vàng. Đồng thời tiếp tục kiểm tra và thanh tra giám sát các hoạt động kinh doanh vàng của các đơn vị được cấp phép.

Một điểm mới đối với thị trường bất động sản. Trong quí 1 năm 2013, cơ quan này sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn việc cho vay đối với các đối tượng mua nhà ở xã hội, doanh nghiệp chuyển đổi công năng dự án đầu tư sang dự án nhà ở xã hội.

Chỉ thị cho biết, Chính phủ sẽ dành một lượng tiền cung ứng để tái cấp vốn với lãi suất và thời gian hợp lý nhằm hỗ trợ các ngân hàng thương mại để cho vay đối với các đối tượng mua nhà ở xã hội và các doanh nghiệp chuyển đổi công năng dự án đầu tư sang dự án nhà ở xã hội.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s