Tổ cha nó! Điều 4 tồn tại để làm gì, để tiếp tục duy trì cái bộ máy đảng vô dụng ăn hại à?

 

02.02.2013

Tudo4vn: “Để làm gì?” xin trả lời để đảng nắm quyền lực, để đảng hốt tài nguyên quốc gia..để đảng đè lên đầu cái nhà nước VN khổ đau này, tại sao đảng không dám cho nhân dân tự cho đa đảng? điều dể hiểu có đả đảng thì đảng sẽ “chết”!

Tư thợ nề                        
Tư thợ nề

Hãy nhìn cơ cấu nhị quyền của nền chính trị nước ta là nhà nước /đảng

– Đã có Quốc hội 499 vị thì sinh ra Ban chấp hành TƯ 175 vị làm gì?

– Đã có Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia thì sinh ra Tổng bí thư làm gì

– Đã có Chính phủ với 27 thành viên điều hành đất nước thì sinh ra Bộ chính trị 14 thành viên làm gì?

– Đã có Bộ tài chính, Kế hoạch đầu tư, Ngân hàng nhà nước thì sinh ra Ban kinh tế TƯ làm gì?

– Đã có Bộ TTTT, Văn hóa, giáo dục thì sinh ra Ban tuyên giáo TƯ làm gì?

– Đã có Bộ nội vụ thì sinh ra Ban tổ chức TƯ làm gì?

– Đã có Thanh tra chính phủ thì sinh ra Ban nội chính TƯ làm gì

– Đã có Hội đồng nhân dân tỉnh thì sinh ra Ban chấp hành đảng bộ tỉnh làm gì?

– Đã có Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý địa phương thì sinh ra Tỉnh ủy làm gì?

– Đã có Sở TTTT, Văn hóa, giáo dục thì sinh ra Ban tuyên giáo tỉnh ủy làm gì?

– Đã có Sở Nội vụ thì sinh ra Ban tổ chức tỉnh ủy làm gì?

– Đã có Hội đồng nhân dân huyện thì sinh ra Ban chấp hành đảng bộ huyện làm gì?

– Đã có Ủy ban nhân dân huyện thì sinh ra Huyện ủy làm gì?

– Đã có Phòng Văn hóa, thông tin, giáo dục thì sinh ra Ban tuyên giáo huyện ủy làm gì?

– Đã có Phòng Nội vụ thì sinh ra Ban tổ chức huyện ủy làm gì?

– Đã có Hội đồng nhân dân xã thì sinh ra Ban chấp hành đảng ủy xã làm gì?

– Đã có Ủy ban nhân dân xã thì sinh ra Đảng ủy xã làm gì?

– Đã có Cán bộ thôn thì sinh ra Bí thư chi bộ thôn làm gì

Tóm lại: Cả một bộ máy ăn bám bên các cơ quan đảng khổng lồ từ trung ương đến địa phương làm cho ngân sách kiệt quệ đồng thời lại cản trở bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả. Sao không dẹp đi hả ông nhà nước

Cứ kêu ngân sách cạn kiệt, công chức lương không đủ sống. Cán bộ đảng viên đông như quân kiến. Tại sao không dẹp cái bộ máy đảng từ trung ương tới địa phương đi để cho dân đỡ khổ và đất nước được giải phóng khỏi các cơ quan đảng vô dụng ăn hại

Điều 4 tồn tại để làm gì, để tiếp tục duy trì cái bộ máy đảng vô dụng ăn hại này à?

Advertisements

7 comments on “Tổ cha nó! Điều 4 tồn tại để làm gì, để tiếp tục duy trì cái bộ máy đảng vô dụng ăn hại à?

  1. có con chó tên phương nhi viết bài giảng đạo cho cái số 4 hiến pháp vòng vo tam quốc ,đánh lận con đen lừa bịp nhân dân,bài viết lí sự cùn nói tới nói lui vẫn thấy cái ngu xuẩn của nó

    Like

  2. Điều 4 xóa làm gì uổng lắm.Để lại mấy thằng CS xài với nhau.Còn dân VN họ nghe nhắc đến CS,họ ghê tởm quá rồi!Dân chỉ cần cơm gạo,điếu cần biết điều nào của lũ mầy cả.Mang hết tất cả bè lũ bọn bây xuống âm phủ mà sướng với nhau.Dân chả cần điều gì từ cái lũ ăn hại dân như tụi mầy.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s