CXN_Đạn pháo tối tân nhất của Mỹ năm 2012

Châu Xuân Nguyễn

Không cần dịch (phần đầu là súng không giựt (để bắn cùng một mục tiêu mà ko cần điều chỉnh lại vì không bị độ giựt làm vị trí súng bị chuyển dịch).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s