CXN_111213_3429_An Giang sẽ là một trong 64 tỉnh thành hụt thu thuế nặng nề. Hãy cùng nhau truất phế bọn cộng nô này

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Nguyễn Đạt Thành

Một người bạn,cách nay 1 tháng đi họp bên tỉnh uỷ nói An Giang cũng hụt thu thuế lớn lắm.

3 comments on “CXN_111213_3429_An Giang sẽ là một trong 64 tỉnh thành hụt thu thuế nặng nề. Hãy cùng nhau truất phế bọn cộng nô này

  1. Thanh Hóa cũng tương tự, nhiều dự án hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và TƯ đang ngưng trệ. Mời mọi người về khảo sát. TÌnh hình là rất tình hình, họ chưa công bố cụ thể các tỉnh thành thâm hụt ngân sách sợ hoảng loạn trong dân, quân đội, công an, hưu trí. Đồng tiền lại phá giá, bà con nên mua qua USD, vàng tích trữ kẻo bị cướp một cách chính danh do lạm phát, giá cả leo thang cuối năm. Tốt nhất làm ăn theo kiểu chụp giựt là vàng vs USD, thấp mua vào, cao lại bán ra để sống có ngày đoạn tháng.

    Like

  2. Đồng nai đến nay cũng đang nợ tiền trợ cấp an sinh xã hội, trợ cấp người già trên 80 tuổi có 120 ngàn đồng/ tháng mà còn không có nữa đó.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s