CXN_111413_3460_Làm gì thì làm đừng cho tôi thấy

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

thangkhosaigon

AC khỏi lo,ngày cộng sản xuống cống,nội đồng bào mbắc dọn dẹp cái lăng xác thúi lâu năm không đẹp không ăn tiền, con cháu bà năm cát tiên,và những người thoát chết trong chiến dịch ccrđ, nội những người này thừa sức bình địa lăng ba đình, không cần dân mn nhúng tay vào vì trong nam cũng có nhiều rác phải cần đồng bào mn dọn dẹp, mẹ chúng nó đỗ thừa cho chính phủ vnch là nguỵ bán nước,nhưng lãnh hải lãnh thổ vn lại nằm trong tay bk,sau 75 chúng đàn áp dân quân cán chính vn ch không thương tiếc nay chính chúng nó là lũ bán nước,cướp của nhân dân hơn 38 năm dài, ai ai cũng biết và có đầy đũ chứng cư, khi chúng sụp đỗ thì đừng trách nhân dân vn tại sao tàn nhẫn với chúng,và dựa váo luật nhân quả tôi nói rằng cộng sản vn sẽ chết và đau khổ gấp ngàn lần dân quan cán chính vnch./.

@tksg,
Làm gì thì làm đừng cho tôi thấy,
AC

Advertisements

2 comments on “CXN_111413_3460_Làm gì thì làm đừng cho tôi thấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s