CXN_120213_3623_Hoan hô và cám ơn đồng bào Đắk Lắk: Đắk Lắk: 11 tháng tổng thu thuế và phí chỉ đạt hơn 67% dự toán cả năm

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

————–

Lời kêu gọi chây ì và ngưng đóng thuế có hiệu quả rồi đấy, rồi từ đây thông tin về đồng bào 64 tỉnh thành nại cớ làm ăn thua lỗ (66% cty làm ăn thua lỗ nên không trách và bắt bẻ đồng bào được).
Đồng bào hãy kiên quyết nại cớ làm ăn thua lỗ, nếu tất cả dân tộc cùng vào cuộc thì chúng ta sẽ chiến thắng lật được bọn cộng nô này và khi đó món tiền thuế phí chây ì hay không đóng sẽ vĩnh viễn nằm trong tay và túi đồng bào, không chính phủ mới nào có thể truy thu cả.
Hãy ráng lên nhe đồng bào, chiến thằng đang ló dạng ngày càng rõ.
Melbourne
2.11.13
Châu Xuân Nguyễn

—————
http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/dak-lak-11-thang-tong-thu-thue-va-phi-chi-dat-hon-67-du-toan-ca-nam-2013120217210014012ca33.chn


Đắk Lắk: 11 tháng tổng thu thuế và phí chỉ đạt hơn 67% dự toán cả năm

Đắk Lắk: 11 tháng tổng thu thuế và phí chỉ đạt hơn 67% dự toán cả năm
11 tháng, ước thu thuế và phí của tỉnh đạt 2.465 tỷ đồng. Trong tháng 12, dự kiến ngành thuế thu khoảng 226,5 tỷ đồng.
Ước tổng thu thuế và phí tháng 11-2013 được 200 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2013 thu được gần 2.465 tỷ đồng, đạt hơn 67% dự toán HĐND tỉnh giao, tương đương hơn 89% so với cùng kỳ năm 2012.Tính đến hết tháng 11-2013, các khoản thu tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: lệ phí trước bạ tăng hơn 1%; phí, lệ phí tăng gần 10%; thuế thu nhập cá nhân tăng hơn 4%. Các khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ là: tiền thuê đất 31%.

Trong tháng 12/2013, ngành Thuế xây dựng dự toán thu khoảng 226,5 tỷ đồng; và tăng cường công tác quản lý và khai thác nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế…

Theo Lê Ngọc

Baodaklak.vn

One comment on “CXN_120213_3623_Hoan hô và cám ơn đồng bào Đắk Lắk: Đắk Lắk: 11 tháng tổng thu thuế và phí chỉ đạt hơn 67% dự toán cả năm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s