2000 tỷ đồng nợ xấu Eximbank sắp ‘chuyển nhà’ sang VAMC

 

Published on May 2, 2014   ·   No Comments

eximbank-sacombank

 

Vừa bán hơn 900 tỷ, Eximbank lên kế hoạch bán tiếp khoảng 1.000-1.500 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC năm 2014.

Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch ngân hàng Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) cho biết, năm 2013 ngân hàng này đã bán được 924 tỷ đồng nợ xấu cho Công ty Quản lý Tài sản Quốc gia (VAMC).

Năm 2014, Eximbank sẽ bán tiếp khoảng 1.000-1.500 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC.

Tính trong 04 tháng đầu năm nay, Eximbank đã trích lập được khoảng 100 tỷ đồng dự phòng rủi ro (DPRR).

Kế hoạch năm 2014, Eximbank sẽ trích lập DPRR 600 tỷ đồng, trong đó 200 tỷ trích lập cho các khoản nợ bán cho VAMC, còn 400 tỷ đồng trích lập theo các khoản khác.

Năm 2013, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank là 1,77% tổng dư nợ, tăng 0,45% so với năm 2012 là 1,32%. Nếu tính thêm khoản nợ của tồn đọng của Vinashin thì tỷ lệ nợ xấu là 1,98%.

Kế hoạch năm 2014, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng dự kiến dưới 3% trên tổng dư nợ.

Năm qua, Eximbank cũng như nhiều ngân hàng khác không hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 12.355 tỷ đồng lên mức 13.111 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận năm 2013. Do lợi nhuận trước thuế năm 2013 mức 828 tỷ đồng, chỉ đạt 26% kế hoạch. Đây là mức lợi nhuận rất thấp trong 4 năm qua của Eximbank.

Theo infonet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s