Bản đồ CSVN ghi nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc (Chép Sử Việt) (ox tongue)

Bản đồ CSVN ghi nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc

BBT-WebVT

Cập nhật: 18/01/2015

http://www.viettan.org/Ban-do-CSVN-ghi-nhan-Hoang-Sa-va.html

Nhân ngày tưởng nhớ các chiến sĩ Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã xả thân bảo vệ Hoàng Sa, 19/1/1974, hãy cùng nhìn lại tấm bản đồ Biển Đông (hình 1) trong Tập bản đồ Việt Nam do Cục đo đạc và bản đồ xuất bản tại Hà Nội năm 1964 (hình 2).

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước CSVN cho ghi tên của Hoàng Sa là “Quần đảo Tây Sa” (phóng lớn trong hình 3), và tên của Trường Sa là “Quần đảo Nam Sa” (phóng lớn trong hình 4). Đó là tên Bắc Kinh đặt cho 2 quần đảo mà họ ngang ngược nhận là của Trung Quốc từ ngày công bố đường Lưỡi Bò.

Bản đồ này là một trong nhiều bằng chứng cho thấy: Truyền thống sẵn sàng trao đổi chủ quyền đất nước để đạt các tham vọng riêng đã có từ thế hệ lãnh đạo đầu tiên của đảng CSVN và kéo dài đến tận ngày nay (Nguồn hình ảnh: chepsuviet.wordpress.com) .

hình 1 : http://www.viettan.org/IMG/jpg/bien_dong.jpg

hình 2 : http://www.viettan.org/IMG/jpg/cuc-do-ban.jpg

hình 3 : http://www.viettan.org/IMG/jpg/tay_sa.jpg

hình 4 : http://www.viettan.org/IMG/jpg/nam_sa.jpg

BBT-WebVT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s