CXN_042115_8707_Nếu Trúc Hồ, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Trọng Vĩnh, XHDS, Bauxite, đám Thần Kinh D ân Chủ bám đuôi ăn theo nói leo có ảnh hưởng với 93 triệu dân VN và chúng kêu gọi đồng bào b iểu tình nhưng không nên bạo động thì bao giờ CSVN mới bỏ chạy ???? Pouyen, Thạnh Hóa Long An, Bìn h Thuận, Chợ Đầm Nha Trang, Cám Phúc Bắc Cam Ranh. Trúc Hồ là tay kêu gọi rằng lật đổ CSVN là sai, chúng ta chỉ xin Nhân Quyền bằng cách ký Thỉnh Nguyện Thư, Bất Bạo Động. Quyền bày tỏ cảm xúc của người dân qua các cuộc biểu tình bạo động Bình Thuận, Thạnh Hóa Long An, Cam Ranh v.v…là tự do diễn tả cảm xúc (Freedom of Expression), đó cũng là quyền tự do trong một nền Dân Chủ Pháp trị. : Chiến dịch yểm trợ cho nhân quyền 2015 tại Cabramatta (begging, protest, TPP, 27 Hội Đoàn, LĐV, century to change VC)

https://www.youtube.com/watch?v=trTAn1BR13w

==================

https://www.youtube.com/watch?v=Vwt72MuPRHM

Các tổ chức, hội đoàn và cá nhân khởi xướng:

Các tổ chức, hội đoàn:

1. Bầu Bí Tương Thân
2. Bauxite Việt Nam
3. Dân Làm Báo
4. Diễn đàn Xã hội Dân sự
5. Giáo Hội Liên Hữu Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ
6. Giáo Hội Mennonite Thuần Tuý
7. Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo
8. Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo
9. Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam
10. Hội Thánh Tin Lành Chuồng Bò
11. Khối 8406
12. Lao Động Việt
13. Mạng Lưới Blogger Việt Nam
14. Nhà Xuất Bản Giấy Vụn
15. NO-U Sài Gòn
16. Phòng Công Lý Hoà Bình
17. Phong Trào Liên Đới Dân Oan
18. Tăng Đoàn Giáo Hội PGVN Thống Nhất
19. Saigon Broadcasting Television Network
20. Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy
21. Hội Anh Em Dân Chủ
22. Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do23.
23. Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam
24. Công Đồng Nguời Việt vùng Greater Vancouver
25. Trung Tâm Việt Nam Hannover
26. Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam
27. Hiệp Hội Tranh Đấu Nhân Quyền cho Việt Nam

Advertisements

2 comments on “CXN_042115_8707_Nếu Trúc Hồ, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Trọng Vĩnh, XHDS, Bauxite, đám Thần Kinh D ân Chủ bám đuôi ăn theo nói leo có ảnh hưởng với 93 triệu dân VN và chúng kêu gọi đồng bào b iểu tình nhưng không nên bạo động thì bao giờ CSVN mới bỏ chạy ???? Pouyen, Thạnh Hóa Long An, Bìn h Thuận, Chợ Đầm Nha Trang, Cám Phúc Bắc Cam Ranh. Trúc Hồ là tay kêu gọi rằng lật đổ CSVN là sai, chúng ta chỉ xin Nhân Quyền bằng cách ký Thỉnh Nguyện Thư, Bất Bạo Động. Quyền bày tỏ cảm xúc của người dân qua các cuộc biểu tình bạo động Bình Thuận, Thạnh Hóa Long An, Cam Ranh v.v…là tự do diễn tả cảm xúc (Freedom of Expression), đó cũng là quyền tự do trong một nền Dân Chủ Pháp trị. : Chiến dịch yểm trợ cho nhân quyền 2015 tại Cabramatta (begging, protest, TPP, 27 Hội Đoàn, LĐV, century to change VC)

  1. Nói chuyện thì cà lăm,đớt.Vốn tiếng việt nghèo đến nổi lắp bắp như kỳ nhông bập thuốc…đó là VC trúc hồ.
    Dường như NVHN ngồi nghe thằng VC nầy nói chuyện như nhu cầu thay thế của một tín đồ âm nhạc hơn là chính trị.

    Like

  2. Giờ này mà còn diễn hề xin chữ ký thỉnh nguyện thư với csvn sao? Hả dân chủ cuội Trúc Hồ. Với csvn ông có xin cả vài chục triệu chữ ký thì nó cũng nhổ bọt vào mặt ông thôi. Đúng là bầy ra trò méo để lừa tiền NVHN và làm tiếng thơm cho csVN với QT rằng VN có nhân quyền.

    Với csvn ng dân chỉ có nổi lên đập chúng tan thây thì mới có thay đổi đó là điều chắc chắn. Mọi hội đoàn thành lập chỉ là csVN chui vào diễn hề ru ngủ lòng dân thôi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s