CXN_063015_9366_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Thủ tướng: Có tỉnh chưa bi ết Nghị quyết 19/2015 là gì

http://cafef.vn/thoi-su/thu-tuong-co-tinh-chua-biet-nghi-quyet-19-2015-la-gi-20150629113906635.chn
Thứ 2, 29/06/2015, 11:39
Thủ tướng: Có tỉnh chưa biết Nghị quyết 19/2015 là gì Thủ tướng: Có tỉnh chưa biết Nghị quyết 19/2015 là gì

Thủ tướng cho rằng: Có tỉnh chưa biết là nghị quyết gì. Có tỉnh chưa triển khai gì hết.

Sáng 29/6, tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trình bày về Nghị quyết 19, tháng 3/2015. Bởi theo Thủ tướng: “Có tỉnh chưa biết là nghị quyết gì. Có tỉnh chưa triển khai gì hết”.

Trong phần trình bày về Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2015-2016, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng nhắc lại: “Nhiều tỉnh có khi không biết thật. Nghị quyết 19 thứ 1 là ban hành 2014 và đến tháng 3/2015 lại có tiếp 1 Nghị quyết nữa. Ở đây có 2 nghị quyết, không các đồng chí lại nghĩ nhầm ngày, nhầm tháng gì ở đây”. Bộ trưởng cũng nêu rõ vẫn còn 5 Bộ chưa triển khai thực hiện Nghị quyết 19 tháng 3/2015.

Về các kết quả, theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, tiếp theo những kết quả đạt được trong năm 2014, ngày 12 tháng 3 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/2015/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hai năm 2015-2016. Nghị quyết xác định mục tiêu trong hai năm tới là: “Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính… Cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng chuyển sang hậu kiểm”. Phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của nước ta đạt và vượt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 6 vào năm 2015 và ASEAN 4 vào năm 2016.

Để đạt mục tiêu nêu trên, Nghị quyết đề ra 13 nhiệm vụ, giải pháp tổng thể và 80 giải pháp cụ thể cho các Bộ, cơ quan và địa phương.

thu tuong: co tinh chua biet nghi quyet 19/2015 la gi hinh 1
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Thực hiện yêu cầu đề ra tại Nghị quyết, một số Bộ, cơ quan, địa phương đã ban hành Kế hoạch hành động và chủ động thực hiện các giải pháp. Bộ trưởng cũng nêu thực tế là vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa ban hành chương trình hành động Nghị quyết này.

Sau 3 tháng ban hành Nghị quyết 19, một số giải pháp đề ra tại Nghị quyết đã được triển khai thực hiện và đã có kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Cụ thể: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bãi bỏ 3299 điều kiện kinh doanh quy định tại 170 Thông tư, Quyết định của các Bộ. Một số Bộ khác đã chủ động triển khai một số hành động cải cách về nội dung thủ tục và phương thức thực hiện quản lý chuyên ngành.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều nhiệm vụ, giải pháp về quản lý chuyên ngành cần tập trung triển khai thực hiện và nhất là những vướng mắc trong kiểm dịch hàng xuất khẩu, kiểm định hàng nhập khẩu và khai báo hải quan…

Nói về sự chậm trễ trong việc triển khai Nghị quyết 19/2015, Thủ tướng nhấn mạnh: “Tốn kém thời gian chi phí như thế thì phải tập trung làm để bắt kịp. Mức độ sử dụng Internet trong dân cư ở Việt Nam cao hơn khu vực và thế giới. Vậy tại sao chỉ số chính phủ điện tử lại thấp?”.

Về một số bộ, ngành, địa phương chưa có kế hoạch hành động đối với Nghị quyết 19, Thủ tướng nói: “Tôi biết các đồng chí làm rồi nhưng chưa có kế hoạch, tập trung. Hay bây giờ nói kiên quyết đưa tin học, công nghệ thông tin vào thì sẽ có cải cách rất lớn. Tập trung sức chỉ đạo để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao cạnh tranh quốc gia. Đầu tiên là rà soát, loại bỏ những thủ tục không phù hợp; đề cao trách nhiệm không chỉ qui định trên giấy”.

Hiện nay các Bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ nhằm sớm tiến thêm một bước trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015

Theo Vũ Hạnh

VOV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s