HOA KỲ & ĐỒNG MINH – CHIẾN TRANH VIỆT NAM: Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Khe Sanh, Việt Nam | 1968 | Phim màu tài liệu Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ – US Marines at Khe Sanh, Vietnam | 1968 | US Marine Corps Documentary in Color


HOA KỲ & ĐỒNG MINH – CHIẾN TRANH VIỆT NAM: Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Khe Sanh, Việt Nam | 1968 | Phim màu tài liệu Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ – US Marines at Khe Sanh, Vietnam | 1968 | US Marine Corps Documentary in Color

Published on Aug 29, 2016

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/220490255053817

 

Để có thêm nhiều Phim Ảnh, Phim Tài Liệu liên quan đến: HOA KỲ & ĐỒNG MINH – CHIẾN TRANH VIỆT NAM; VIỆT NAM CỘNG HOÀ; KHOA HỌC QUÂN SỰ…

Chúng tôi sẽ chọn và đăng thêm những Phim Ảnh, Phim Tài Liệu phiên bản Anh Ngữ. Nhằm phục vụ người xem giải trí hoặc tìm hiểu.

Kính mong Quý vị thông cảm, chúng tôi không có nhiều thời gian để lược dịch nội dung Phim hoặc thêm kỹ thuật Phụ Đề Tiếng Việt. Nhưng với lòng chân thành muốn phục vụ Quý vị.

Trân trọng cảm ơn Quý vị đã theo dõi

U.S. Marine Corps Documentary. It shows us the story of the U.S. Marines and their South Vietnamese allies garrisoned at Khe Sanh, Vietnam in 1968.

Source: The Best Film Archives  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s