HOA KỲ & ĐỒNG MINH – CHIẾN TRANH VIỆT NAM: Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam (Phim tài liệu) – U.S. Marine Corps in the Vietnam War (documentary)


HOA KỲ & ĐỒNG MINH – CHIẾN TRANH VIỆT NAM: Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam (Phim tài liệu) – U.S. Marine Corps in the Vietnam War (documentary)

Published on Aug 29, 2016

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/220489328387243

 

Để có thêm nhiều Phim Ảnh, Phim Tài Liệu liên quan đến: HOA KỲ & ĐỒNG MINH – CHIẾN TRANH VIỆT NAM; VIỆT NAM CỘNG HOÀ; KHOA HỌC QUÂN SỰ…

Chúng tôi sẽ chọn và đăng thêm những Phim Ảnh, Phim Tài Liệu phiên bản Anh Ngữ. Nhằm phục vụ người xem giải trí hoặc tìm hiểu.

Kính mong Quý vị thông cảm, chúng tôi không có nhiều thời gian để lược dịch nội dung Phim hoặc thêm kỹ thuật Phụ Đề Tiếng Việt. Nhưng với lòng chân thành muốn phục vụ Quý vị.

Trân trọng cảm ơn Quý vị đã theo dõi.

The U.S. Marine Corps provided ground, air, supply, and logistic support in the Vietnam War for over two decades as part of III Marine Amphibious Force. Initially in Vietnam as advisors, the Marines forces grew with the need to protect the key airbase at Da Nang. After the Gulf of Tonkin incident, more troops arrived and the Marines began to engage in the counterinsurgency effort with small-scale pacification units. Combined Action Platoons – comprised of U.S. Marines and Vietnamese soldiers – were a novel concept that the Marines brought.

Source: DEVGRU5022 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s