Mời Các Bạn nghe miệng lưởi của bọn “Tội Đồ của Dân Tộc” “Hót” giữa vòng “Đồng Bọn Nghị Gật” của chúng! – Bộ trưởng Trần Hồng Hà: ‘Bộ Tài nguyên chịu hoàn toàn trách nhiệm về Formosa’


Mời Các Bạn nghe miệng lưởi của bọn “Tội Đồ của Dân Tộc” “Hót” giữa vòng “Đồng Bọn Nghị Gật” của chúng! – Bộ trưởng Trần Hồng Hà: ‘Bộ Tài nguyên chịu hoàn toàn trách nhiệm về Formosa’

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=222088384886475&id=100012559448460

 

Tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự cố Formosa Hà Tĩnh… được đặt ra với Bộ trưởng Trần Hồng Hà trong phiên chất vấn chiều 15/11.
Thời sự 14:15 – 15/11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s