Quê Nhà Quê Người: Tháo chạy khỏi quê hương (2)


Quê Nhà Quê Người: Tháo chạy khỏi quê hương (2)

Người Việt Online
Published on Nov 14, 2016

 

Chương trình “Quê Nhà Quê Người” với Nhà Văn Huy Phương, mỗi tối Thứ Năm hàng tuần.
Thực hiện: Ngọc Lan
Đề tài kỳ này: Tháo chạy khỏi quê hương (1&2)

Không lẽ Việt Nam 41 năm sau ngày 30/4, câu nói sau đây của Ginetta Sagan, Amnesty International vẫn còn đúng?
“Dưới chính sách khắc nghiệt của Cộng sản, nếu cái cột đèn mà biết đi chắc nó cũng…ra đi.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s