Tin Tức VTV24 – Ngày 14/11/2016: Mánh Khóe Lừa Dối Người Tiêu Dùng Của Các Gian Thương


Tin Tức VTV24 – Ngày 14/11/2016: Mánh Khóe Lừa Dối Người Tiêu Dùng Của Các Gian Thương

Published on Nov 13, 2016

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/221002718335904

 

Siêu lợi nhuận đã khiến cho các gian thương dùng mọi thủ đoạn phù phép những con lợn chết thành lợn mán để trục lợi trên chính sức khỏe của người tiêu dùng.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s