(VTC14)_Bất cập việc kiểm soát môi trường các đại dự án tại Việt Nam


(VTC14)_Bất cập việc kiểm soát môi trường các đại dự án tại Việt Nam 

KÊNH TRUYỀN HÌNH VTC14
Published on Nov 15, 2016
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=222087568219890&id=100012559448460

 

(VTC14) – Khi lật lại hồ sơ môi trường người ta mới thấy rằng, hầu hết các dự án đều được thực hiện khá sơ sài. Đại dự án Formosa có thể coi là một ví dụ điển hình và bài học đắt giá của Việt Nam khi có phần vội vàng phê duyệt, cấp phép và đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s