Mời Các Bạn tiếp tục nghe miệng lưởi của bọn “Tội Đồ của Dân Tộc” “Hót”. Và bao giờ người Dân Việt Nam (Ông Chủ) sẽ vặn cổ những “Con Chim Sáo Vô Tích Sự” đó? – Bộ trưởng Nội vụ; Quan tham sai phạm, nghỉ hưu cũng không hạ cánh an toàn


Mời Các Bạn tiếp tục nghe miệng lưởi của bọn “Tội Đồ của Dân Tộc” “Hót”. Và bao giờ người Dân Việt Nam (Ông Chủ) sẽ vặn cổ những “Con Chim Sáo Vô Tích Sự” đó? – Bộ trưởng Nội vụ; Quan tham sai phạm, nghỉ hưu cũng không hạ cánh an toàn

Tin tức 24/7
Published on Nov 16, 2016
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=222628054832508&id=100012559448460

 

Bộ trưởng Nội vụ; Quan tham sai phạm, nghỉ hưu cũng không hạ cánh an toàn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s