Tin Mới 16\11 – Donald Trump Lại Gây Bão với Bổ Nhiệm Vị Trí Quan Trọng Chính Phủ Mỹ


Tin Mới 16\11 – Donald Trump Lại Gây Bão với Bổ Nhiệm Vị Trí Quan Trọng Chính Phủ Mỹ

Everything4U Channel
Published on Nov 15, 2016
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126700877811949&id=100014161123975

Tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ “The Hill”, đã cho đăng tải bài viết về danh sách Nội các tiềm năng của ông Donald Trump.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s