Đọc Sách: (57) Sự Giận Dữ Tác giả: Tiến sĩ Gary Chapman – (57) Chương 12: TÔI TỨC GIẬN BẢN THÂN MÌNH: Năm Phương Cách Tốt Để Tức Giận Bản Thân Bạn (Bài 2)


Sự Giận Dữ
Tiến sĩ Gary Chapman
Chương 12: TÔI TỨC GIẬN BẢN THÂN MÌNH
Năm Phương Cách Tốt Để Tức Giận Bản Thân Bạn (Bài 2)
 
Inline image 1

Kính thưa quý thính giả,

Chúng ta sắp kết thúc Chương thứ 12 của quyển sách “Sự Giận Dữ – Xử Lý Một Cảm Xúc Mạnh Mẽ Bằng Một Cách Thức Lành Mạnh” của Tiến sĩ Gary Chapman. Chúng ta ai cũng đôi khi thấy tức giận bản thân mình, nhưng làm sao để giải tỏa cơn giận ấy trong một phương thức lành mạnh? Tuần vừa qua chúng ta đã đề cập đến ba trong số NĂM PHƯƠNG CÁCH TỐT ĐỂ TỨC GIẬN BẢN THÂN BẠN, miêu tả những phản ứng lành mạnh trước cơn giận của bạn.

Inline image 2

Trước tiên, hãy thừa nhận sự giận dữ của bạn. Hãy thừa nhận rằng bạn đang trải nghiệm sự giận dữ đối với chính mình. Hãy thú nhận điều này với một người bạn đáng tin cậy, một thành viên trong gia đình, với một nhà tư vấn hay một mục sư. Khi thừa nhận bằng câu nói: “Tôi đang cảm thấy tức giận bản thân mình”, là bạn bắt đầu thực hiện bước đầu tiên của việc chữa lành. Hãy thừa nhận những ý nghĩ và cảm xúc khác đi kèm với cơn giận của bạn. Hãy nói chúng lớn tiếng với chính mình hay trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời.

Thứ nhì, hãy xem xét cơn giận của bạn. Sự giận dữ đối với bản thân có thể là cơn giận chính đáng, xuất phát từ một hành động sai trái hay vô đạo đức mà bạn đã phạm. Nó cũng có thể là cơn giận bị bóp méo vì sự tức giận bản thân đã phát sinh từ một hành động bị xem là sai trái hơn là một hành động sai trái thật sự. Cả hai đều phải được xử lý, nhưng thật hữu ích khi biết được loại giận dữ mà bạn đang xử lý.

Nếu cơn giận bản thân chỉ xuất phát từ hành vi bất cẩn, hãy xưng ra sự bất cẩn của mình với Đức Chúa Trời, rồi chấp nhận sự tha thứ của Ngài, và tìm cách học hỏi từ kinh nghiệm đó.

Nếu cơn giận của bạn xuất phát bởi việc bạn đã vi phạm luật lệ đạo đức mà Đức Chúa Trời đã truyền phán rõ ràng, thì bạn chắc chắn thấy tức giận chính mình, có mặc cảm phạm tội, xấu hổ, và bối rối. Tất cả những điều này là những cảm xúc bình thường và không bất ngờ khi một người đã vi phạm những nguyên tắc về đạo đức. Sự giận dữ với chính mình là một thực tế và phải được xử lý.

Thứ ba, hãy xưng ra việc làm sai trái với Đức Chúa Trời và chấp nhận sự tha thứ của Ngài. Sứ đồ Giăng miêu tả trong I Giăng 1:9 rằng: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”. Khi chúng ta thành khẩn xưng thú tội lỗi của mình, Đức Chúa Trời hoàn toàn sẵn lòng để tha thứ. Nói cách khác, khi chúng ta tìm kiếm sự tha thứ của Chúa, thì Ngài luôn đáp lại bằng tình yêu tha thứ và làm cho chúng ta tinh sạch trở lại. Một lần nữa, chúng ta có thể vui hưởng mối giao thông với Ngài.

Khi tội lỗi của chúng ta không chỉ nghịch cùng chính mình và Đức Chúa Trời mà còn nghịch cùng một người khác, thì chúng ta sẽ phải xưng ra việc làm sai trái của mình với người mình đã phạm tội nghịch lại và cầu xin sự tha thứ của người ấy. Sứ đồ Phao-lô thực hành điều này trong đời sống của chính ông. “Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người.” (Công vụ 24:16). Chúng ta làm cho lương tâm mình không cáo trách, được sạch tội lỗi đối với Đức Chúa Trời bởi việc xưng ra với người mình đã phạm tội nghịch lại. Sự ăn năn tội thực sự luôn đi kèm với một sự ao ước để thừa nhận hành động sai trái của mình và làm hòa lại với những người mình đã phạm tội nghịch lại. Sự xưng tội là bước đầu tiên trong sự phục hòa.

Kính thưa quý thính giả,

Xa-chê, viên quan thu thuế không lương thiện, đã bày tỏ nguyên tắc này khi ông gặp gỡ Chúa Jesus. Xa-chê thưa, “Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Jesus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy” (Lu-ca 19:8-9). Chúa Jesus không tha thứ cho Xa-chê bởi vì Xa-chê tỏ ý muốn sẽ bồi thường; thế nhưng sự bồi thường của Xa-chê là chứng cớ cho thấy rằng ông thừa nhận Chúa Jesus là Chúa. Khi một người đúng với Đức Chúa Trời, ao ước của người ấy là cũng được đúng với những người khác. Người chồng ăn năn về một mối quan hệ tà dâm và xưng tội với Đức Chúa Trời sẽ kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Người ấy không bao giờ có thể trải nghiệm sự tha thứ của vợ mình cho đến khi người đã thừa nhận việc làm sai trái của mình. Nếu cô ấy chọn tha thứ cho anh ta, thì anh có cơ hội để thực hiện việc xây dựng lại lòng tin của vợ mình và đem lại sự sống mới cho cuộc hôn nhân.

Đã từng trải sự tha thứ của Đức Chúa Trời và có lẽ sự tha thứ của người chúng ta đã phạm tội nghịch lại, giờ đây chúng ta sẵn sàng cho bước bốn.

Kính thưa quý thính giả,

Thứ tư, hãy chọn tha thứ cho bản thân mình. Việc tha thứ cho bản thân rất giống như việc tha thứ cho người đã phạm tội nghịch cùng bạn. Việc tha thứ cho một người nào khác có nghĩa là bạn chọn không còn cầm giữ tội lỗi nghịch lại họ. Bạn sẽ chấp nhận người ấy trở lại trong đời sống mình như thể người ấy đã không phạm tội, và bạn sẽ tìm cách tiếp tục xây dựng mối quan hệ với người ấy. Tội lỗi của người ấy không còn là một rào cản trong mối quan hệ của bạn nữa. Nếu bức tường được xem như một biểu tượng của những tội lỗi của người ấy nghịch cùng bạn, thì sự tha thứ phá đổ bức tường ấy. Sự tha thứ cho phép hai bạn giao thông trở lại, lắng nghe nhau với hy vọng thông hiểu nhau. Nó mở ra tiềm năng để cùng làm việc với nhau như một đội.

Như đã được giải thích trong chương 8, sự tha thứ không nhất thiết cất đi sự tổn thương, nỗi đau đớn, hay ký ức về hành vi sai trái. Nhưng nó không cho phép những điều này ngăn trở mối quan hệ. Với thời gian, những điều này sẽ lành lại. Sự tha thứ cũng không cất đi tất cả những hậu quả của tội lỗi. Ví dụ, lòng tin thường bị phá hủy khi ai đó phạm tội nghịch cùng chúng ta. Sự tha thứ không tự động phục hồi lòng tin. Lòng tin phải được xây dựng bởi việc tỏ ra đáng tin cậy của người ăn năn trong tương lai. Nếu người ấy vẫn giữ được tính chất đáng tin cậy trong những tuần lễ và những tháng sau khi ăn năn và xưng nhận tội lỗi, lòng tin sẽ gia tăng mạnh mẽ trở lại.

Những nguyên tắc tương tự cũng đúng trong việc tha thứ cho bản thân mình. Thực chất thì sự tha thứ cho bản thân là một sự chọn lựa. Chúng ta cảm thấy bị đau đớn trước hành động sai trái của mình. Chúng ta mong ước mình đã chưa hề phạm tội. Thực tế là chúng ta đã phạm rồi. Nhưng chúng ta cũng xưng thú tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời và nhận lãnh sự tha thứ của Ngài. Nếu tội lỗi của chúng ta nghịch cùng một người khác, chúng ta đã xưng nó ra và cầu xin sự tha thứ, và chúng ta đang tìm cách xây dựng lại mối quan hệ ấy. Giờ thì đến lúc để tha thứ cho chính mình. Chúng ta phải chọn làm điều này. Không ích lợi gì khi tự nhiếc móc mình trước mặt người khác hoặc tự trách mình trong thâm tâm. Tất cả hành vi cư xử như thế đều tiêu cực và vì thế là một phản ứng tội lỗi trước cơn giận của chúng ta. Điều này cũng cần phải được xưng ra với Đức Chúa Trời.

Việc chọn lựa tha thứ cho chính mình được thực hiện tốt nhất trong bối cảnh của sự cầu nguyện, để Đức Chúa Trời chứng kiến sự tha thứ cho bản thân của chúng ta.

Kính thưa quý thính giả,

Phát Thanh Hy vọng xin tạm ngưng phần đọc sách hôm nay tại đây. Tuần sau, chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách thứ 5 trong các cách để giải quyết cơn giận đối với bản thân khi chúng ta tức giận chính mình vì đã làm những điều mà ta cho là sai quấy. Phát Thanh Hy Vọng xin kính chúc quý thính giả một tuần thật nhiều niềm vui và bình an bên gia đình cùng bạn bè. Mong được tái ngộ cùng quý thính giả vào tuần sau.

http://phatthanhhyvong.com/node/1030

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s