Đời Sống Xã Hội: Giải Mã Bí Mật Thành Công của Người Do Thái


Giải Mã Bí Mật Thành Công của Người Do Thái.

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/223131731456336

Dân tộc Do Thái có một nền văn hóa văn minh, giàu có, và khác biệt. Trải qua 2000 năm, dân do thái vẫn không bị đồng hóa và người do thái vẫn giữ được những bản sắc độc đáo của dân tộc họ. Bí quyết của dân tộc người Do Thái là gì ?

Source: Văn Hoá Của Người Do Thái

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s