Ông Trump đề cử 3 nhân vật bảo thủ vào các vị trí hàng đầu

http://www.voatiengviet.com/a/ong-trump-de-cu-3-nhan-vat-bao-thu-vao-cac-vi-tri-hang-dau/3603641.html

Ông Trump đề cử 3 nhân vật bảo thủ vào các vị trí hàng đầu

Dân biểu Mike Pompeo được giao chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA).

Dân biểu Mike Pompeo được giao chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA).

Tổng thống tân cử Donald Trump đã chọn 3 nhân vật bảo thủ vào các vị trí trọng yếu trong chính phủ của ông. Đó là Thượng nghị sĩ Jeff Sessions được đề cử giữ chức Bộ trưởng Tư pháp, Dân biểu Mike Pompeo được giao chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), và Tướng hồi hưu Mike Flynn được đề cử vào vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia.

Cả ba ứng viên đều là những người trung thành với ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử có nhiều tranh cãi của ông Trump.

Ông Sessions là người kiên cường ủng hộ và cố vấn cho ông Trump từ khi chiến dịch tranh cử bắt đầu.

Ông Pompeo, 52 tuổi, nghị sĩ đại diện bang Kansas, là một thành viên của nhóm nghị sĩ thuộc phong trào bảo thủ Tea Party đầu tiên được bầu vào quốc hội vào năm 2010.

Và tướng lãnh hồi hưu Mike Flynn, một cựu chiến binh được trao nhiều huân chương, đã nắm giữ vai trò cố vấn an ninh trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ đây có thể sẽ đóng một vai trò lớn trong các quyết định về chính sách đối ngoại của chính phủ Trump.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s