Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)


Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=224524891309491&id=100012559448460

 

Xin mời các bạn cùng xem phần cuối của chương trình Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN do đài truyền hình SBTN thực hiện để nói lên những tội ác mà Đảng CSVN đã gây ra cho dân tộc gần 70 năm vừa qua cho đến ngày hôm nay. Những tài liệu được sử dụng trong phim đã được các phóng viên của SBTN tìm kiếm được từ nhiều viện bảo tàng khác nhau tại Âu Châu.

Source: SBTNOfficial

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s