Ngày 20/11/2016 Một cuộc khảo sát cho giới trẻ về Tệ hại Ô nhiểm Môi Trường hiện nay.


Ngày 20/11/2016 Một cuộc khảo sát cho giới trẻ về Tệ hại Ô nhiểm Môi Trường hiện nay.

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/224609477975228 

khi Cô Thu Nguyệt hỏi đến thảm họa mà Formosa tác động gây ô nhiểm môi trường biển thời gian qua như thế nào ?

Nhưng khi hỏi đến các bạn trẻ sinh viên là những tầng lớp đại diện cho tương lai đất nước .

Các bạn ấy vẫn biết nhưng sự thờ ơ vô cảm thì quá nhiều.

Thử hỏi vận mệnh Đất Nước này nếu các bạn trẻ ấy không làm chủ thì xin hỏi ai sẽ là người chèo chống …? Video Dương Thành Nhân

#tuoitresaigon 
Nguyễn Peng
20 November at 18:53

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s