Tại sao gia đình mở toang cửa gia đình của họ đón mừng Lễ Tạ Ơn với những người Khách lạ trong suốt 22 năm đã qua. – Why Family Opens Their Home For Thanksgiving To Strangers For The Last 22 Years


Tại sao gia đình mở toang cửa gia đình của họ đón mừng Lễ Tạ Ơn với những người Khách lạ trong suốt 22 năm đã qua. – Why Family Opens Their Home For Thanksgiving To Strangers For The Last 22 Years

Inside Edition
Published on Nov 23, 2016
https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/226486154454227

  

Lễ Tạ Ơn không chỉ là về gia đình (của mình) tại gia đình Dahl mà chính là về cộng đồng. Đối với 22 năm qua, gia đình Dahl có truyền thống mở cửa gia đình của họ vào mỗi dịp Lễ Tạ Ơn, và mở rộng một lời mời đến bất cứ ai không có nơi nào để đi. “Nó thực sự tốt cho mọi người cảm thấy như họ có được một cảm giác về cộng đồng, về gia đình”, bà Dahl cho biết, trong một video của Kleenex.

Thanksgiving is not just about family at the Dahl household it’s about community. For the last 22 years, the Dahl family have a tradition of opening their doors to every Thanksgiving, and extending an invitation to anyone who has nowhere to go. “It’s really good for people to feel like they have a sense of community, a sense of family,” said Mrs. Dahl, in a video by Kleenex.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s