Hành vi sách nhiễu mới nhất của công an Thừa Thiên-Huế đối với tôi (đổ keo 502 vào ổ khóa cồng ngay giữa ban ngày, hôm qua 24-11-2016).


Hành vi sách nhiễu mới nhất của công an Thừa Thiên-Huế đối với tôi (đổ keo 502 vào ổ khóa cồng ngay giữa ban ngày, hôm qua 24-11-2016).

Phan Van Loi
Yesterday at 08:04

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/226242584478584

Đây là lần đổ keo thứ 6. và là lần đổ keo thứ 2 giữa ban ngày (lần nhất hôm 15-10-2016). Kính trình Bà con xem và nghe lời phát biểu của Linh mục Nguyễn Hữu Giải đang chứng kiến việc em gái tôi cưa ổ khóa. Kính trình Bà con và xin vui lòng share rộng rãi. Cảm ơn Bà con và xin Thiên Chúa chúc lành cho bà con.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s