Chuyên gia nói về tên đường ở TPHCM


Chuyên gia nói về tên đường ở TPHCM

PHÓNG SỰ – ĐIỀU TRA25/11/2016

Xoay quanh câu chuyện đặt tên đường được báo chí đăng tải trong thời gian vừa qua, hàng trăm ý kiến phản hồi của người dân về vấn đề này. Uỷ ban nhân dân TPHCM cũng đã có quyết định sẽ thêm nhiều hạng mục vào quỹ tên đường.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s