VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: 8-7-70 Nam Việt Nam phóng thích tù binh Việt Cộng – 8-7-70 VIETCONG PRISONERS RELEASED BY SOUTH VIETNAM


VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: 8-7-70 Nam Việt Nam phóng thích tù binh Việt Cộng – 8-7-70 VIETCONG PRISONERS RELEASED BY SOUTH VIETNAM

Published on Sep 22, 2016

https://www.facebook.com/100012559448460/videos/189753888119925/

 

Hơn 60 tù binh chiến tranh Bắc Việt và 24 ngư phủ bị bắt đã được phóng thích bởi chính phủ Nam Việt Nam
Source: AP Archive  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s