Quê Nhà Quê Người: Thanksgiving Day: Ngày Lễ Tạ Ơn (2/2)


Quê Nhà Quê Người: Thanksgiving Day: Ngày Lễ Tạ Ơn (2/2)

Người Việt Online
Published on Nov 24, 2016
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140428699772500&id=100014161123975

 

Thanksgiving, Lễ Tạ Ơn. Chỉ một ngày, trong 365 ngày của năm. Nhưng cũng đủ, để mình nhìn lại những ơn nghĩa ở đời. Đủ, cho mình tri ơn điều mình đang có, một cách thành tâm hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s