CXN _031917_12 156_ Không, Ban KT dưới quyền Nguyễn Văn Bình chỉ biết viết báo cáo đầy dẫy khẩu hiệu, ngoài ra không biết gì hết (no help, no solution, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled, assets sale, industry policy) : Ban Kinh tế có tham mưu được chính sách tốt?


Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời đọc lại một bài gần đây….CXN _031317_12 131_ Nguyên tắc của CSVN khi bế tắc thì chúng cứ đồng loạt “hô khẩu hiệu”. Có những khẩu hiệu hoàn toàn thích ứng cho tất cả mọi tình huống, tất cả báo cáo lên Đảng và BBTTW, BCT, BCHTW, QH như :”trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 phải có một chính sách công nghiệp quốc gia đúng đắn và quá trình triển khai thực hiện đồng bộ, kiên quyết và nhất quán.” và như :”Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các bộ, ngành liên quan cần bám sát Nghị quyết…, trong đó tập trung xây dựng và thực hiện chính sách công nghiệp quốc gia, tạo khuôn khổ chính sách đồng bộ, trọng tâm, đột phá hướng vào các yếu tố cơ bản là “tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh””(no solution, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled, assets sale, industry policy) : “Việt Nam đang đối diện với nguy cơ hậu công nghiệp hóa quá sớm”

xxx

CXN _031317_12 131_ Nguyên tắc của CSVN khi bế tắc thì chúng cứ đồng loạt “hô khẩu hiệu”. Có những khẩu hiệu hoàn toàn thích ứng cho tất cả mọi tình huống, tất cả báo cáo lên Đảng và BBTTW, BCT, BCHTW, QH như :”trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 phải có một chính sách công nghiệp quốc gia đúng đắn và quá trình triển khai thực hiện đồng bộ, kiên quyết và nhất quán.” và như :”Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các bộ, ngành liên quan cần bám sát Nghị quyết…, trong đó tập trung xây dựng và thực hiện chính sách công nghiệp quốc gia, tạo khuôn khổ chính sách đồng bộ, trọng tâm, đột phá hướng vào các yếu tố cơ bản là “tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh””(no solution, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled, assets sale, industry policy) : “Việt Nam đang đối diện với nguy cơ hậu công nghiệp hóa quá sớm”


xxxxx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Trong bài báo dưới đây là chắt lọc từ báo cáo lên BCT, chúng ta nhìn thấy đều là những điều như : nhận xét thừa thãi, những hành động tự sướng không lý do, lập đi lập lại những điều hiển nhiên vì ko còn gì để nói nữa, hô khẩu hiệu, bắn chỉ thiên tứ tung…, cuối cùng thì năn nỉ tìm ng chỉ dạy cho chúng.
xxx
CXN: Những nhận xét thừa thãi vì ai cũng biết : “Không những thế, chất lượng lao động ngành công nghiệp lại chưa cao, thiếu sự gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu thị trường lao động sản xuất công nghiệp. Chưa kể, liên kết vùng trong phát triển công nghiệp còn thiếu chặt chẽ và chưa hiệu quả, chính sách phát triển các cụm liên kết công nghiệp còn thiếu đồng bộ, chưa thực sự được chú trọng.”
xxxx
CXN: Cái này còn hiển nhiên và thừa thãi hơn nữa vì trong tỷ lệ nội địa hóa, ai ai ở VN cũng biết (điều này nổi tiếng lắm) là DNVN ko làm dc con ốc vít cho Samsung) : “..còn thiếu chặt chẽ, tỉ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài còn thấp
xxx

CXN: Cái này lại hiển nhiên vì đó là lý do làm bản báo cáo này : “Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đang có xu hướng giảm mạnh.”

xxx
CXN: Tự sướng ko có lý do vì từ một QG quá thấp trong công nghệ quá khi gia nhập WTO năm 2007 thì phải có tăng trưởng thôi, ko có gì huy hoàng cả : “.. trong 10 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng công nghiệp đã có nhiều chuyển động tích cực
xxx
CXN: Chuyện này nói đi nói lại từ tháng 10.16, nghị quyết BCHTW, QH nhưng đều đến nay chưa có giải pháp nào cụ thể để tăng năng suất lao động : “.. năng suất lao động công nghiệp của Việt Nam, nhất là năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo còn khá thấp. Ước tính, tốc độ tăng năng suất lao động của ngành công nghiệp giai đoạn 2006-2015 khoảng 2,4%/năm, chậm hơn tốc độ tăng bình quân chung của nền kinh tế là 3,9%. ”
xxx
CXN: Lại lập lại những nhận xét đã quá thừa thãi : “ … nền công nghiệp của Việt Nam còn quá phụ thuộc vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khi sự liên kết giữa các doanh nghiệp nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước còn thiếu chặt chẽ, tỉ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài còn thấp.
xxx
CXN: Lập lại những điều quá hiển nhiên mà ko có giải pháp, chỉ hô khẩu hiệu là chính : “Phân tích rõ hơn, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh đến năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp còn thấp. Theo ông, khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn rất hạn chế.

xxxx
CXN: Hết thằng chủ xị nói thừa thãi thì thằng khách lại đồng tình để lập lại cái thừa thãi : “theo ông Hải thì ngành này còn chưa bền vững và điều này thể hiện ở giá trị gia tăng trong lĩnh vực này còn thấp, sức cạnh tranh chậm được cải thiện.”

xxx

CXN: Thằng khách lập lại điều thừa thãi : ““Ngành công nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu làm gia công, lắp ráp trong khi những công đoạn có giá trị gia tăng cao như nghiên cứu phát triển, thiết kế, marketing, phân phối thì yếu,” Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói.

xxxx
CXN: Lại 1 thằng khác bắn chỉ thiên khác hướng : “…nhưng theo Giáo sư Trần Văn Thọ, Đại học Waseda, Tokyo (Nhật Bản) Việt Nam cần có đánh giá một cách toàn diện chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

xxx
CXN: Lập lại hệ lụy của những điều hiển nhiên : “Thực tế này đã khiến cho sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước chưa thật sự ổn định vì phụ thuộc vào nguyên phụ liệu đầu vào và biến động của giá cả thế giới.”

xxx
CXN: Bắt đầu quá trình hô khẩu hiệu : “Do vậy, để tạo ra đột phá, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng thẳng thắn đề nghị thay đổi tư duy trong việc soạn thảo các chính sách, không để chính sách được soạn thảo và ban hành theo ý chủ quan của các cơ quan quản lý mà cần “đưa cuộc sống vào chính sách”.”

xxx
CXN: Lại hô khẩu hiệu nhưng ko có giải pháp cụ thể : “Về hướng đi thời gian tới, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đề nghị cần tiếp tục tập trung phá triển ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là nhóm sản phẩm cơ khí, hóa chất, điện tử viễn thông qua đó, giúp các sản phẩm của Việt Nam có nhiều cơ hội tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu.

xxx
CXN: Khẩu hiệu này thích hợp với tất cả những báo cáo của QG : “... trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 phải có một chính sách công nghiệp quốc gia đúng đắn và quá trình triển khai thực hiện đồng bộ, kiên quyết và nhất quán.

xxxx
CXN: Đem nghị quyết này nọ để hù thiên hạ : ” … Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các bộ, ngành liên quan cần bám sát Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó tập trung xây dựng và thực hiện chính sách công nghiệp quốc gia, tạo khuôn khổ chính sách đồng bộ, trọng tâm, đột phá hướng vào các yếu tố cơ bản là “tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”

xxx
CXN: Cuioi61 cùng là van xin :”Làm ơn giúp chúng tôi vì chúng tôi méo biết phải làm cái gì.. “”“Tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến xây dựng, tâm huyết, có giá trị của các chuyên gia nhằm đóng góp cho đề án để tham mưu cho Bộ Chính trị về chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam trong giai đoạn tới,” Trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nói./.”

xxx

KẾT LUẬN

xxx

Một tay như Bình Ruồi, học ĐH ngành Toán rồi làm NH tới tận bây giờ thì biết gì về công thương, KT công nghiệp để chỉ đạo một nghiên cứu có ích cho ngành công kỹ nghệ tụt hậu và bế tắc. Kêu chúng ngâm cứu thì cứ ngâm cứu, báo cáo thì cứ báo cáo cho xong việc thui chứ có ích gì đâu. Với một KY gần 40 năm kinh nghiệm Úc, nghiên cứu chuyên sâu về KT vĩ mô thì rõ ràng bài báo cáo này ko có một giá trị nào để cũng cố nền công thương đã tụt hậu và bế tắc trong muôn vàn bế tắc của VN dưới thời CS.

CXN, 12.3.17, Melb

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-dang-doi-dien-voi-nguy-co-hau-cong-nghiep-hoa-qua-som/435059.vnp
“Việt Nam đang đối diện với nguy cơ hậu công nghiệp hóa quá sớm”

ĐỨC DUY (VIETNAM+) 10/03/2017 14:47 GMT+7Bản in

xxxxxxxxxxxxxxx
http://www.bbc.com/vietnamese/forum-39168481
Ban Kinh tế có tham mưu được chính sách tốt?PTS. TS. Phạm Quý ThọGửi cho BBC từ Học viện Chính sách & Phát triển

Ông Nguyễn Văn BìnhBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/AFPImage captionÔng Nguyễn Văn Bình, nguyên Thống đốc Ngân hàng Việt Nam hiện đứng đầu Ban Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản.

Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương (KTTW). Ông cho rằng Ban Kinh tế đã hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao và hiện đang chủ trì, chuẩn bị 7 đề án quan trọng về việc tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện một số chủ trương, chính sách và giải pháp phù hợp góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nêu tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tuy nhiên, ông cũng nêu những câu hỏi, vấn đề cần giải quyết, như …đến nay kinh tế – xã hội nước ta đã phát triển nhanh và bền vững chưa? Nhanh và bền vững ở mức nào? Nếu chưa nhanh, chưa bền vững thì nguyên nhân do đâu? Phải chăng nguyên nhân bao trùm là do việc huy động, đặc biệt là phân bổ, sử dụng các nguồn lực còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa tuân thủ đầy đủ, đúng đắn các quy luật, nguyên tắc của kinh tế thị trường…?

Có chính khách trong một cuộc hội thảo về 30 năm đổi mới đã khái quát rằng một trong những cải cách chính trị quan trọng là Đảng không trực tiếp tham gia điều hành kinh tếPGS. TS. Phạm Quý Thọ

Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 3 khoá 9 vì sao thực hiện không tốt, nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, để xảy ra nhiều vụ tham nhũng, lãng phí lớn, với những công trình hàng nghìn tỉ đồng bị “đắp chiếu”…?

Tái lập Ban Kinh tế Trung ương

Theo Wikipedia tiếng Việt, Ban Kinh tế Trung ương Đảng CS còn được gọi Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Ông Nguyễn Phú TrọngBản quyền hình ảnhTHE ASAHI SHIMBUNImage captionTổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng là người đã cho tái lập và thúc đẩy vị thế của Ban Kinh tế Trung ương Đảng ở nhiệm kỳ đầu của ông trên cương vị này.

Đây là một trong những tổ chức quan trọng để cụ thể hóa và thực thi đường lối ‘đảng Cộng sản lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện đất nước’.

Ban KTTW được thành lập ngày 30 tháng 9 năm 1950. Tên gọi và chức năng nhiệm vụ của nó được thay đổi, mở rộng hay thu hẹp, qua mỗi thời kỳ, theo tình hình thực tế và đường lối lãnh đạo của Đảng CS, như Ban Kinh tế – Tài chính Trung ương, Ban Công nghiệp Trung ương, Ban Nông nghiệp Trung ương, Ban Kinh tế – Kế hoạch Trung ương… Tên gọi ‘Ban Kinh tế Trung ương’ được giữ lâu nhất, từ tháng 8/1982 đến 4/2007, sau đó hợp nhất về Văn phòng Trung ương Đảng cho đến năm 2012.

Liệu việc tái lập Ban KTTW được coi như như một giải pháp tình huống, cấp bách đối phó với ‘bất ổn kinh tế vĩ mô’ hay đó là sự nỗ lực của Đảng nhằm tăng cường cơ chế kiểm soát lĩnh vực kinh tế, từ chính sách đến sự điều hành?PGS. TS. Phạm Quý Thọ

Trong thời kỳ từ khởi điểm đổi mới, năm 1986 đến trước khủng hoảng kinh tế, năm 2010, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam duy trì mức cao từ trên 7% đến 9%, chính vì vậy Ban Kinh tế của Đảng giữ một vị trí ‘khiêm tốn’ như trên là có cơ sở.

Có chính khách trong một cuộc hội thảo về 30 năm đổi mới đã khái quát rằng một trong những cải cách chính trị quan trọng là Đảng không trực tiếp tham gia điều hành kinh tế.

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam xảy ra khủng hoảng, đỉnh điểm là 2010 -2012. Chính phủ phải ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 “về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”. Nghị quyết này được nhận định là ‘nền tảng cho mọi cơ chế, chính sách của nhà nước đối với đời sống kinh tế – xã hội năm 2011 và có tính xuyên suốt cho các năm tiếp theo.

Sau đó, Hội nghị TW 6 của Đảng CS được tổ chức từ ngày 01 đến 15/10/2012 tại Hà Nội, như phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có nhiều nội dung ‘rất quan trọng, khó và nhạy cảm’, trong đó có việc phân tích, đánh giá tình hình, hậu quả, giải pháp cho ‘bất ổn kinh tế vĩ mô’, xem xét kỷ luật người đứng đầu Chính phủ về những yếu kém trong điều hành, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng…

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 nêu trên, Ban KTTW được thành lập trở lại theo Quyết định số 160/QĐ-TW ngày 28/12/2012. Ban này có các chức năng nhiệm vụ chủ yếu: Tham mưu, thẩm định các đề án về kinh tế – xã hội, giám sát việc thực hiện chính sách về kinh tế – xã hội của Đảng và tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thuộc khối kinh tế – xã hội… Quyền hạn và trách nhiệm của Ban KTTW là rất lớn, trưởng ban là Ủy viên Bộ chính trị – cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Liệu có tạo được chính sách tốt?

Phó Thủ tướng Vương Đình HuệBản quyền hình ảnhEMMANUEL DUNAND/GETTYImage captionPhó Thủ tướng Vương Đình Huệ (giữa), nguyên Bộ trưởng Tài chính, từng nắm chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trước ông Nguyễn Văn Bình.

Liệu việc tái lập Ban KTTW được coi như như một giải pháp tình huống, cấp bách đối phó với ‘bất ổn kinh tế vĩ mô’ hay đó là sự nỗ lực của Đảng nhằm tăng cường cơ chế kiểm soát lĩnh vực kinh tế, từ chính sách đến sự điều hành?

Có lẽ cả hai. Tổng bí thư kỳ vọng vào cơ quan này.

Nhìn lại quá trình 30 năm đổi mới, đứng trước sự sụp đổ của chế độ kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp, Đảng CS Việt Nam đã mở cửa ra thế giới và chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường, coi đó là cứu cánh vượt khó, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Đổi mới thực sự đã mang lại những thành công, giúp Việt Nam thoát khủng khoảng và nghèo đói, vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Quá trình đổi mới vừa qua cho thấy xu hướng rõ ràng rằng kinh tế thị trường càng ‘mạnh’, càng ‘mở rộng’, thì ‘vị trí, vai trò’ của Ban KTTW càng ‘thu hẹp’. Tuy nhiên, cách điều hành kinh tế – xã hội như hiện nay đang tạo ra ‘khoảng trống’, ‘lỗi hệ thống’ mà nếu khắc phục theo cách đối phó sẽ không mang lại hiệu quả bền vữngPGS. TS. Phạm Quý Thọ

Khủng hoảng kinh tế đang để lại những hậu quả nặng nề, ngoài những câu hỏi do người đứng đầu Đảng CS dẫn ra ở trên, thì các vấn đề tham nhũng, lợi ích nhóm, tha hóa quyền lực đã trở thành quốc nạn và niềm tin dân chúng, xã hội giảm sút nghiêm trọng …đang đe dọa ‘sự tồn vong của chế độ’. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng thốt lên: ‘Đổi mới hay là chết’, ‘thể chế cũng do con người tạo ra’… Các nhà nghiên cứu cho rằng tư duy giáo điều về CNXH cản trở phát triển, không còn dư địa cho tăng trưởng theo chiều rộng, thể chế hiện tại đang cản trở tiếp tục phát triển kinh tế thị trường…

Quá trình đổi mới vừa qua cho thấy xu hướng rõ ràng rằng kinh tế thị trường càng ‘mạnh’, càng ‘mở rộng’, thì ‘vị trí, vai trò’ của Ban KTTW càng ‘thu hẹp’. Tuy nhiên, cách điều hành kinh tế – xã hội như hiện nay đang tạo ra ‘khoảng trống’, ‘lỗi hệ thống’ mà nếu khắc phục theo cách đối phó sẽ không mang lại hiệu quả bền vững.

Cách lãnh đạo kinh tế – xã hội của đất nước, theo truyền thống, vẫn là bằng các nghị quyết của Đảng thông qua các kế hoạch 5 năm, hàng năm với các chỉ tiêu ‘pháp lệnh’. Chính phủ, dường như, có ‘khoảng trống’ cho việc lựa chọn cách thức điều hành.

Kinh tế Việt NamBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAMImage captionĐảng Cộng sản sẽ tiếp tục lãnh đạo đường lối kinh tế của nhà nước nh lâu nay hay không, hay sẽ từ bỏ và chuyển giao vai trò này có thể vẫn còn là một câu hỏi lớn ở Việt Nam.

Đã có lúc chính phủ, dưới thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, ‘Tổ tư vấn cải cách’ (theo Quyết định số 494/TTg ngày 5-10-1993) và ‘Ban nghiên cứu’ (theo Quyết định số 473/QĐ-TTG ngày 30/5/1998) được thành lập để trực tiếp giúp Thủ tướng trong việc hoạch định chương trình cải cách, kiến nghị các chủ trương, chính sách theo tinh thần đổi mới, tham gia soạn thảo hoặc giám định và hoàn chỉnh các văn bản thể chế mang nội dung đổi mới chính sách. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 7 năm 2006, nguời kế nhiệm, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau khi nắm quyền (28.06.2006) được gần 1 tháng, đã ký Quyết định Giải thể (Quyết định 1008/QĐ-TTg năm 2006).

Lấp đầy được khoảng trống?

Sau đó, Chính phủ đã ‘lựa chon’ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước như là ‘quả đấm thép’, thúc đẩy tăng trưởng qua khai thác tài nguyên, tăng đầu tư công qua tăng nóng tín dụng, bùng nổ thị trường bất động sản… dẫn đến mất kiểm soát, gây nên khủng khoảng kinh tế, để lại hậu quả kinh tế – xã hội nặng nề mà đến nay vẫn tiếp tục khắc phục với chi phí cao…

Cần ‘vượt qua sợ hãi của chính mình’ để có ‘mệnh lệnh’ cho đổi mới lần 2. Bài học kinh nghiệm từ Đổi mới lần 1, thì ‘Cuộc đổi mới lần 2 tuy cực kỳ khó khăn, phức tạp, nhưng vẫn hy vọng sẽ thực hiện được, nếu đặt lợi ích của đất nước lên trên hết và nếu có ‘ai đó sẽ là người khởi xướng và lãnh trách nhiệm…TS. Lê Kiên Thành

Như đã biết, Hội nghị TW 6 khóa 11, nêu ở trên, đã xem xét kỷ luật nguyên thủ tướng Dũng về những yếu kém trong điều hành kinh tế – xã hội và những ‘khuyết điểm’ khác, nhưng ông đã ‘không bị’, khi các Ủy viên trung ương không nhất trí với Bộ Chính trị khi số phiếu ‘không quá bán’.

Sự lãnh đạo của Đảng là toàn diện và tuyệt đối, song sự điều hành của Chính phủ luôn có những ‘khoảng trống’, mà nó chỉ có thể được ‘lấp đầy’ khi ‘kinh tế vĩ mô được ổn định và tăng trưởng nhanh’.

Đảng CS Trung Quốc đang cố gắng đối phó với ‘hạ cánh cứng’, chống tham nhũng… bằng cách thâu tóm và củng cố quyền lực tuyệt đối với ‘lãnh đạo hạt nhân, nòng cốt’. Với hoàn cảnh cụ thể, thực tế hiện nay Việt Nam liệu có thể rút ra bài học từ kinh nghiệm này.

Người ta nói: ‘Đó là lỗi hệ thống’ của các nhà nước toàn trị, các nỗ lực chỉ là đối phó, nhất thời, và câu hỏi về tính bền vững của mô hình thể chế này sẽ không có câu trả lời thỏa đáng.

Việt NamBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAMImage captionĐổi mới thực sự đã mang lại những thành công, giúp Việt Nam thoát khủng khoảng và nghèo đói, vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp, theo tác giả.

Các nhà nghiên cứu chính sách công chỉ ra rằng, một khi ‘cam kết’ với kinh tế thị trường hiện đại, cần xây dựng thể chế ‘dễ nhận biết’, tuân thủ các nguyên tắc thị trường, trong đó quyền tự do kinh doanh, quyền cá nhân, và cạnh tranh bình đẳng được coi là phương thức khám phá và công cụ kiểm soát hữu hiệu nhất của quỹ đạo phát triển của nhân loại. Một thể chế có thể loại được thông tin bất đối xứng, thấu đáo vấn đề thân chủ – đại diện để loại bỏ cách hành xử cơ hội, ngăn ngừa được ‘rủi ro đạo đức’…

Trong bối cảnh này, Ban KTTW liệu có thể trả lời câu hỏi Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo kinh tế thị trường như thế nào, và để ‘đưa’ ra được chính sách hữu hiệu, lâu dài hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Tiến sỹ Lê Kiên Thành (con trai cố Tổng bí thư Đảng CS VN Lê Duẩn) có bài viết: ‘Sau 30 năm, nghĩ về cuộc đổi mới lần thứ hai’, đăng trên ‘An ninh thế giới cuối tuần’ – ấn phẩm của cơ quan Công an nhân dân, ngày 19/02/2017.

Ông cho rằng cần ‘vượt qua sợ hãi của chính mình’ để có ‘mệnh lệnh’ cho đổi mới lần hai. Bài học kinh nghiệm từ Đổi mới lần một, thì ‘Cuộc đổi mới lần hai tuy cực kỳ khó khăn, phức tạp, nhưng vẫn hy vọng sẽ thực hiện được, nếu đặt lợi ích của đất nước lên trên hết và nếu có ‘ai đó sẽ là người khởi xướng và lãnh trách nhiệm…’

Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, nguyên Chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Việt Nam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s