Đào Minh Quần và đám lâu la mất dạy của chúng gửi messages hù dọa Mã Tiểu Linh và Thái Vi Lan chỉ vì họ dám vạch mặt bố láo của nó ra. Bọn Đào Minh Quần này là một bọn cướp công, khủng bố và sẽ dính vào ám sát như Việt Tân Hoàng Cơ minh cũ, hãy chờ xem…(ĐMQ, MTL, TVL)

xxxxx

CXN: Dưới đây là những Messages to Thai Vi Lan và dọa sinh mạng của con gái của TVL… (hình gươm Samurai của Nhật)

xxxxxxxxxxxxx
CXN: MTL, chôm hình cũ của MTL rồi nhạo báng…

xxx

xxxx

xxx

CXN : Bất kỳ ai không theo ĐMQ thì ng đó là CS nằm vùng, hay tình báo Hoa Nam. Bất kỳ ai tôn trọng sự thật, vạch trần cái bố láo của thằng heo chó này thì nó cho lâu la dọa giết vậy mà cứ bô bô “Việt ko giết Việt”. Bó láo hay chưa ???? Tao chấp thằng chó heo ĐMQ chụp mũ tao là CS là Hoa Nam v.v..đó, thằng hèn, thằng chó má….XL

xxxx

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s