CXN _051017_12 328_ JpLe Thanh Luân : Yêu cầu Ông Đào Mình Quân dạy lại đệ tử a) Văn Hoá b) Có học (ĐMQ, females)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=217898805368778&id=100014459803297

Loa 🎉🎉 Loa 🎉🎉

1) Yêu cầu Ông Đào Mình Quân dạy lại đệ tử a) Văn Hoá b) Có học ( theo như 1 video của ông chú nào đó nói là có học, có văn hóa … blah blah. Làm ơn nói ngọn dể hiểu. Tuổi trẻ là rừng cột của Quốc Gia, không phải chỉ biết da CS, cám ơn ông chú )
🌻 Đặc biệt VNCH không nói láo ( ví dụ: ngày 5/3 và ngày 30/4 cộng thêm 1 triệu lá phiếu bầu là bonus .. )

2) Yêu cầu này rất ” Quan Trọng ” . Làm ơn Live Stream trực tiếp cho dân thấy 1 đội quân mà Ông sẽ đem về cứu dân tộc VN và đánh đuổi tà quyền CS … Pleaseeeeeeeee! Thêm pháo binh, máy bay quân sự và tanks thì uy tín càng lên cao … 💥 Nhớ trực tiếp nhé !!!

P.S : Nếu 2 yêu cầu trên đuợc đám ứng thì ” chị 2 chợ Bà Chiểu Lê Thanh Luân ” sẽ LS nhận tội, không thì biến chổ khác cho Bà .
💥 Dám làm TT thì dám cho dân biết tên Thật luôn mới ngon !!

2 yêu cầu này ai ủng hộ làm ơn comment nha các ACE

With L💜ve
Lê Thanh Luân

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s