CXN _060117_12 403_ Jason Nguyễn : Thánh ĐMQ ở đâu trong vụ điều trần ở quốc hội Mỹ về chuyện anh Nguyễn Hửu Tấn ???

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1730103993954515&id=100008647935781

Jason Nguyen added 3 new photos.

28 May at 05:00 ·

Thánh ĐMQ ở đâu trong vụ điều trần ở quốc hội Mỹ về chuyện anh Nguyễn Hửu Tấn ???

__Tôi nghe thánh ĐMQ tuyên bố viết thơ cho quốc hội Mỹ, liên hiệp quốc về chuyện anh Tấn và chuyện anh Thả mà !

__Thánh tuyên bố cứu gia đình anh Thả

__Tôi nghe thánh ĐMQ chính phủ của thánh có được nước Mỹ và 28 nước Âu nhìn nhận mà

__Thánh có trên 200 ngàn lính, máy bay không người lái, trên hàng trăm tỷ đô la để đâu !

__Thánh mang áo quần rằng ri oai phong và cả đám tướng tá xung quanh ghê gớm lắm đâu !

__Thánh tuyên bố làm cho quốc hội Mỹ và quen nhiều người mà..

Sao chuyện điều trần ở Nguyễn Hửu Tấn ra quốc hội Mỹ chẳng thấy thánh ở đâu hả mà chỉ thấy bọn phản động chống lại chúng như Mã Tiểu Linh và Nguyễn Đình Thắng ở đó đấu tranh cho anh Tấn ! Mấy người này bị khủng bố và chụp mũ dữ dằng lắm mà

Tất cả người chống lại chúng cho là Cộng Sản, mà sao lạ Cộng Sản lại là người cứu anh Thả và giúp gia đình anh Tấn còn chúng thì nín thinh tuyên bố vun vít gởi thơ chổ này chổ nọ

Sao gia đình anh Tấn và anh Thả không cầu cứu thánh ĐMQ cứu giùm mà chi cầu cứu bọn phản động MTL, Nguyễn Đình Thắng, thượng nghị Mỹ và người làm quốc hội Mỹ

Sao chuyện anh Vương Văn Thả chẳng thấy quốc hội Mỹ và liên hiệp quốc trả lời cho thánh. Thơ của chúng có gởi đâu. Nếu có trả lời chúng khoe khoang lắm. Hay thơ chúng bị dục sọt rác vậy có nước nào công nhận chính phủ cuội chúng !

Hay là thánh sau khi trúng số độc đắc 1 triệu phiếu cuội thánh chun vào sa mạc tu rồi hu hu

28 nước Âu Châu và nước Mỹ công nhận mà lá thơ và tiếng nói của thánh lớn chứ. Đến nổi thánh tuyên bố Mỹ sẽ làm tay sai cho thánh lấy lại VNCH cho thánh sau khi có 1 triệu phiếu mà .. Sao bây giờ chuyện điều đình chuyện anh Tấn không thấy thánh ở Quốc Hội Mỹ đâu mà nhờ vả vào MTL và Nguyễn Đình Thắng ở đó và thượng nghị sỹ Mỹ

Sự thật thánh trên có hàm răng giả, dưới có hai hòn dế già ai biết tới thánh ha ha !! Xấu hổ

Tôi thách bọn theo ĐMQ phản biện thử !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s