Vì sao tê giác có sừng

https://chantroimoimedia.com/2017/06/10/57012/

Báo VC bưng cái bô to tổ mẹ chạy sau đít thủ tướng Bờ Lờ, bốn ngày hốt được 50 cục, rằng thủ tướng Bờ Lờ đi công du: “4 ngày gần 50 hoạt động”.
Vì thủ tướng Bờ Lờ giỏi quá, nên tặng TT cái chuyện dưới đây do vợ TT Bờ Lờ kể lại:

Nghe nói sở thú Mỹ có nhiều thú lạ, nên TT Bờ Lờ “tranh thủ”, nhân chuyến công du, đi thăm một lần cho biết. Một hướng dẫn viên sở thú hướng dẫn hai vợ chồng Bờ Lờ đi tham quan. Tới một chuồng cọp, hướng dẫn viên giải thích:
“Cọp là giống rất khoẻ và mạnh bạo, ngay cả chuyện quan hệ, cũng kéo dài tới 45 phút.”
Bà thủ tướng nghe xong, thúc cùi chỏ vào hông Bờ Lờ:
“Nghe chưa? 45 phút lận đó.”
Khi đi ngang chuồng sư tử, hướng dẫn viên giảng tiếp:
“Sư tử cũng là một giống khoẻ mạnh, có thể kéo dài 30 phút.”
Bà thủ tướng lại thúc cùi chỏ vào hông Bờ Lờ:
“Ba chục phút đó nha.”
Tới ngang chuồng tê giác Phi Châu, hướng đẫn viên vui vẻ tiếp tục:
“Giống tê giác này ở Phi châu, to lớn và đần độn, còn chuyện quan hệ thì được 1 phút.”
Bờ Lờ cười rạng rỡ, vỗ vai vợ:
“1 phút thôi, thấy chưa?”
Bà thủ tướng quay sang nạt:
“Vì vậy cho nên tê giác mới có sừng đó.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s