CXN _061317_12 454_ Jason Nguyễn : Lisa Phạm lên tiếng, trên 2000 người bị ký tên đạp mặt HCM bị tóm đầu rồi…

https://youtu.be/QiPbJbD6OGY

Jason Nguyen

11 June at 00:11 ·

Lisa Phạm lên tiếng, trên 2000 người bị ký tên đạp mặt HCM bị tóm đầu rồi…

Tội nghiệp vô cùng

Sao mà dại dột thế. Mấy ngày này, chuyện động trời náo động một số người sáng mặt rồi còn số kia vẫn lì lợm chạy theo

Hãy nghe clip của Lisa Pham ns dưới đây

Tôi chỉ biết buồn thôi. Những người này chúng ta cần vì họ là người can đảm. Cái đám ĐMQ đã hốt chúng hết nộp cho Cộng Sản thiệt là bất công

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s