Bài của anh Ngô Kỷ : Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Ô. Phạm Hoàng Bắc có dựng cờ Vàng  không?  (bổ sung thêm phần dưới bị mất)

Bài số 1 – Đặt vấn đề với chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc
và ông Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí có dựng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hay không?

http://i1104.photobucket.com/albums/h330/ngokycali/Ngo%20Ky%202/Ngo%20Ky%202001/xvv3_zpsqorqbcdc.jpg

Little Saigon ngày 21 tháng 8 năm 2017

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2017, trên trang mạng nhật báo Người Việt có đăng tải một bài viết dài mang nội dung như một quảng cáo, với tựa đề “Little Saigon sắp có kiến trúc rộng 6 mẫu, với hình ảnh Sài Gòn xưa,” và tôi xin đính kèm nguyên văn bài báo ở phía dưới để quý vị nắm bắt vấn đề.

Có nhiều vấn đề đáng quan tâm, nhưng trong bài viết số 1 này, tôi chỉ giới hạn trong việc đặt vấn đề liên quan đến lời tuyên bố của ông chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc, và của ông Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí được trích đăng trong bài báo Người Việt rằng:

Trích:

….Theo ông Bắc kể, sau cùng, tuần trước thành phố có buổi họp để duyệt lại dự án, dưới sự chủ tọa của Thị Trưởng Tạ Đức Trí.

“Dự án này là một di sản cho thành phố Westminster, nói chung, và cho cộng đồng tị nạn Việt Nam, nói riêng,” ông Trí nói, theo lời kể của ông Bắc. (ngưng trích)

Kính thưa Quý Đồng Hương,
Bình thường tôi không quan tâm đến các dự án có tính cách “thương mại” được xây cất trong khu vực Little Saigon, nhưng qua lời phát biểu của ông chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc và ông Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, thì dự án này còn có mang cái ý nghĩa chính trị, vì “Dự án này là một di sản cho thành phố Westminster, nói chung, và cho cộng đồng tị nạn Việt Nam, nói riêng,” chính vì vậy mà tôi muốn yêu cầu ông chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc và Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí nói rõ cho tôi và những người tị nạn được biết là “Dự án này là một di sản cho thành phố Westminster, nói chung, và cho cộng đồng tị nạn Việt Nam, nói riêng,” tức là như thế nào? Để cho dễ hiểu, tôi muốn hỏi ông chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc và ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí trả lời một cách thẳng thắn và rõ ràng, là trong khu vực dự án này có dựng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ một cách trang trọng và uy nghi, như từng được dựng tại Thủ Đô Sài Gòn và khắp lãnh thổ Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 hay không?
Lý do mà tôi nhấn mạnh đến chữ “Sài Gòn” là vì hễ nói đến “Sài Gòn” là phải có lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, vì đó là biểu tượng của Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, mà “Sài Gòn” là thủ đô. Chính trong bài báo Người Việt đăng tải, ông chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc đã tuyên bố nguyên văn như sau:
Trích:
“Ông Bắc cho biết: “Là người Việt tị nạn tới Mỹ sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, vợ chồng tôi trước khi về hưu, dự tính phải để lại cho thế hệ sau một di sản mang hình ảnh của Sài Gòn xưa, để các con tôi và những người trẻ gốc Việt cùng trang lứa có thể nhớ đến cái đẹp của nơi thế hệ cha anh đã phải rời bỏ để đi tìm tự do.” (ngưng trích)
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Vì khu vực dự án nói trên nằm ngay trung tâm thủ đô tỵ nạn Little Saigon tại thành phố Westminster, tiểu bang California, và được ông chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc và ông Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí tuyên bố “Dự án này là một di sản cho thành phố Westminster, nói chung, và cho cộng đồng tị nạn Việt Nam, nói riêng,” cho nên việc dựng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ một cách trang trọng và uy nghi là một điều cần thiết phải có.
Đích thân Thống Đốc California Arnold Schwarzenegger đã về tận thủ đô Little Saigon, Westminster để ký Sắc Lệnh Công Nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Là Lá Cờ Di Sản Của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Tại California vào ngày 5 tháng 8 năm 2006, và Hội Đồng Thành Phố Westminster đã đồng thanh thông qua Bản Nghị Quyết Công Nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Là Lá Cờ Chính Thức Của Cộng Đồng Người Việt Nam Hải Ngoại vào ngày 19 tháng 2 năm 2003.
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Tôi tin tưởng mọi người Việt Nam tỵ nạn cộng sản đang sống tại thủ đô tỵ nạn Little Saigon nói riêng, và hải ngoại nói chung đều có cùng quan niệm như tôi, là khi đã tuyên bố “Dự án này là một di sản cho thành phố Westminster, nói chung, và cho cộng đồng tị nạn Việt Nam, nói riêng,” thì phải dựng là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ một cách trang trọng và uy nghi.
Trân trọng,
Ngô Kỷ
ngokycali
(714) 404-7022
PHỤ ĐÍNH
http://i1104.photobucket.com/albums/h330/ngokycali/Ngo%20Ky%202/Ngo%20Ky%202001/ttdd2_zpsiozre5gl.jpg

Saturday, August 5, 2006Gov. Schwarzenegger Signs Executive Order Honoring Vietnamese Heritage

Gov. Schwarzenegger today signed executive order S-14-06 that honors Vietnamese heritage. Below is the text of the Executive Order.

WHEREAS California is the home to approximately 500,000 Vietnamese immigrants; and

WHEREAS the Vietnamese-American community has made positive contributions to the historical, cultural, educational, and economic prosperity of California; and

WHEREAS Vietnamese-Americans remain vigilant in opposing tyranny of all forms, actively supporting human rights for all people, and celebrating the principles of democracy, justice, and tolerance upon which our nation was founded; and

WHEREAS the flag of the former Republic of Vietnam, with three red stripes upon a field of yellow, and dating back to 1948, has been and will continue to be a symbol of resilience, freedom, and democracy to many Vietnamese-Americans in California; and

WHEREAS the flag of the former Republic of Vietnam is an important symbol in the history of Vietnamese-Americans and is now known as the Vietnamese Freedom and Heritage Flag; and

WHEREAS the vast majority of California’s Vietnamese-Americans embrace the yellow and red-striped Freedom and Heritage Flag as the symbol of the Vietnamese-American community.

NOW, THEREFORE, I, ARNOLD SCHWARZENEGGER, Governor of the State of California, formally recognize the Vietnamese Freedom and Heritage Flag as the official symbol of the California Vietnamese-American community and support the efforts of California’s Vietnamese-American community to promote freedom and democracy. By virtue of the power and authority vested in me by the Constitution and statutes of the State of California, I do hereby issue this Order to become effective immediately:

The Vietnamese Freedom and Heritage Flag may be displayed on the premises of state buildings in connection with a state-sponsored Vietnamese-American ceremonial event, consistent with rules and protocol regarding the proper display of the United States and the State of California flags, including the provisions of title 4, chapter1 of the United States Code.

I FURTHER DIRECT that as soon as hereafter possible, this Order be filed in the Office of the Secretary of State and that widespread publicity and notice be given to this Order.

IN WITNESS WHEREOF I have hereunto set my hand and caused the Great Seal of the State of California to be affixed this 5th of August 2006.


______________________________ __
ARNOLD SCHWARZENEGGER
Governor of California
ATTEST:
______________________________ __
BRUCE McPHERSON
Secretary of State
Sắc Lệnh Của Thống Đốc Tiểu Bang California 
Vinh Danh Lá Cờ Di Sản Việt Nam
XÉT RẰNG California là nơi sinh sống của khoảng 500,000 di dân Việt Nam; và
XÉT RẰNG cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã đóng góp tích cực cho sự phồn thịnh về lịch sử, văn hóa, giáo dục, và kinh tế của California; và
XÉT RẰNG người Mỹ gốc Việt luôn cảnh giác chống lại sự độc tài dưới mọi hình thức, tích cực ủng hộ nhân quyền cho mọi dân tộc, và nêu cao chính nghĩa dân chủ, công lý, và khoan dung là những chính nghĩa tạo dựng nên quốc gia chúng ta; và
XÉT RẰNG lá cờ nước Việt Nam Cộng Hòa cũ, với ba sọc đỏ trên nền cờ vàng, và đã sử dụng từ năm 1948, vẫn là và sẽ luôn luôn là biểu tượng của sự kiên trì, tự do, và dân chủ cho nhiều người Mỹ gốc Việt tại California; và
XÉT RẰNG lá cờ nước Việt Nam Cộng Hòa cũ là một biểu tượng quan trọng trong lịch sử người Mỹ gốc Việt và nay được xem là lá cờ Di Sản Người Việt Nam Tự Do; và
XÉT RẰNG một đa số rất lớn người Mỹ gốc Việt tại California xem lá cờ Di Sản và Tự Do màu vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
BỞI THẾ NÊN, TÔI, ARNOLD SCHWARZENEGGER, Thống Đốc Tiểu Bang California, chính thức công nhận lá cờ Di Sản Người Việt Nam Tự Do là biểu tượng chính thức của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California và ủng hộ nỗ lực của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California đấu tranh cho tự do và dân chủ. Với thẩm quyền do Hiến Pháp và luật tiểu bang California trao cho tôi, tôi nay ra sắc lệnh này hiệu lực ngay lập tức:
Lá cờ Di Sản Người Việt Nam Tự Do được phép treo tại các công sở tiểu bang khi liên quan tới một nghi lễ của người Mỹ gốc Việt được tiểu bang bảo trợ, theo đúng các nguyên tắc và nghi thức về việc treo cờ Hoa Kỳ và cờ tiểu bang California, trong đó có nhan đề 4, chương 1 bộ Luật Hoa Kỳ.
TÔI NAY LỆNH THÊM rằng càng sớm càng tốt, Sắc Lệnh này được đệ nạp cho văn phòng Bộ Trưởng Tiểu Bang và loan báo rộng rãi cho Sắc Lệnh này.
VỚI SỰ CHỨNG GIÁM DƯỚI ĐÂY tôi đặt bút ký và cho gắn dấu đại ấn của tiểu bang hôm nay ngày 5 Tháng Tám 2006.
ARNOLD SCHWARZENEGGER
Thống Đốc California
LÀM CHỨNG:
BRUCE McPHERSON
Bộ Trưởng Tiểu Bang
                                                                          photo sg8_zpsvi1klrcb.jpg
Thống Đốc California George Deukmejian về tận Westminster đứng dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
tuyên bố công nhận Địa Danh Little Saigon vào nàm 1988
wt12.jpg
wt14.jpg
 
NGHỊ QUYẾT số 3750
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER 
CÔNG NHẬN QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA 
LÀ LÁ CỜ CHÍNH THỨC CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI
 
XÉT RẰNG: Chế độ đương quyền Cộng Sản Hà Nội vẫn tiếp tục thể chế độc tài do một chính quyền thối nát, không do dân bầu, luôn trắng trợn vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của người dân;
 
XÉT RẰNG: Đại đa số người Mỹ gốc Việt đã phải rời quê hương đều không chấp nhận hay tha thứ chế độ Cộng Sản Việt Nam;
 
XÉT RẰNG: Người dân VNCH chưa hề chiến bại nhưng vẫn bất khuất chống Cộng và đồng lòng tranh đấu cho Tự Do;
 
XÉT RẰNG: Tiểu bang California là nơi sinh sống có đông người Mỹ gốc Việt nhất trên toàn nước Mỹ;
 
XÉT RẰNG: Thành phố Westminster là nơi có tỷ lệ cư dân người Mỹ gốc Việt cao hơn bất cứ thành phố nào ở California và bất cứ thành phố nào trên nước Mỹ;
 
XÉT RẰNG: Người dân VNCH đã anh dũng chống xâm lăng Cộng Sản Bắc Việt. Họ là dân Việt tị nạn tới Mỹ và định cư tại thành phố Westminster, California. Họ phải được vinh danh và ghi nhớ những hy sinh của họ. Lá cờ tượng trưng Quốc Gia Việt Nam phải là Quốc Kỳ VNCH;
 
XÉT RẰNG: Lá cờ của người Việt Tự Do là Quốc Kỳ VNCH, ba sọc ngang màu đỏ trên nền vàng;
 
XÉT RẰNG: Lá cờ của chế độ độc đảng đương quyền cai trị Việt Nam là lá cờ của một guồng máy cầm quyền, chứ không phải là lá cờ của một Quốc Gia;
 
XÉT RẰNG: Nghi thức văn hóa và lịch sử của dân Việt phải được đón mừng và vinh danh với lá cờ của Quốc Gia Việt Nam, chứ không phải bằng lá cờ của bọn độc tài, phản bội, chối bỏ lịch sử và văn hóa sáng ngời;
 
XÉT RẰNG: Lá cờ VNCH vừa nhắc nhở đến hiểm họa Cộng Sản vừa khẳng định cảnh giác chống độc tài dưới bất cứ hình thức nào và tích cực ủng hộ cho nhân quyền. 
 
NAY QUYẾT ĐỊNH: 
 
Thành Phố Westminster long trọng công nhận Quốc Kỳ VNCH là lá cờ chính thức của Người Việt Hải Ngoại , với nền vàng, ba sọc đỏ là lá cờ chính thức đại diện cho tập thể người Việt hải ngoại. Quốc Kỳ VNCH được phép treo trên các công ốc sở hữu hoặc thuộc thẩm quyền của thành phố Westminster; hoặc trong các lễ hội của người Mỹ gốc Việt do thành phố bảo trợ và cấp giấy phép. 
 
Hội Đồng Thành Phố Westminster kêu gọi các giới chức lập pháp của tiểu bang thông qua một đạo luật công nhận Quốc Kỳ VNCH là lá cờ chính thức đại diện cho tập thể người Mỹ gốc Việt hải ngoại. Đồng thời kêu gọi các học khu địa phương cũng sẽ chuẩn thuận một Nghị quyết tương tự, công nhận Quốc Kỳ VNCH là lá cờ chính thức được treo tại các trường học.   
 
NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA, THUẬN và PHÊ CHUẨN ngày 19 tháng 2 năm 2003.  
 
Thị Trưởng thành phố Westminster
 
Margie Rice (Ký tên) 
 
   
RESOLUTION NO: 3750    
 
A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF WESTMINSTER 
RECOGNIZING THE FLAG OF THE FORMER REPUBLIC OF VIETNAM AS THE OFFICIAL FLAG OF THE VIETNAMESE PEOPLE OVERSEAS 
 
WHEREAS, the current Vietnam Hanoi Communist Regime continues to be a one party state ruled by an un-elected and unaccountable government that continuously and arbitrarily infringes upon the human rights and religious freedom of its people; and 
 
WHEREAS, the vast majority of Vietnamese Americans who fled Vietnam do not recognize or condone the Vietnam Communist regime; and 
 
WHEREAS, the people of the former Republic of Vietnam are not defeated but remain unbowed and in opposition to communism and stand united in their commitment to freedom; and 
 
WHEREAS, the State of California is home to the largest Vietnamese-American population in the United States of America; and 
 
WHEREAS, the City of Westminster is home to a higher percentage of Vietnamese-American residents than any other California or United States city; and 
 
WHEREAS, the people of the former Republic of Vietnam were valiant in their resistance to the aggression of communist North Vietnam, and refugees from the Republic of Vietnam who emigrated to the United States of America and settled in the City of Westminster, California, should be honored and remembered for their sacrifices such that the only flag depicting the Nation of Vietnam shall be the flag of the former Republic of Vietnam; and 
 
WHEREAS, the flag of the Free Vietnamese people is the flag of the former Republic of Vietnam, which consists of three horizontal stripes of red (gules) upon a field of gold (or); and 
 
WHEREAS, the flag of the one party regime currently holding power in occupied Vietnam may be the flag of a government, but it is not the flag of a Nation; and 
 
WHEREAS, the culture and history of the Vietnamese people should be celebrated and honored with the flag of the Vietnamese Nation, not the flag of the tyrants who betrayed and rejected that glorious culture and history; and 
 
WHEREAS, this flag remains a poignant reminder of the threat of communism, and the imperative of remaining vigilant in opposition to tyranny of all forms, and to actively support human rights. 
 
 
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED, that the City of Westminster on this day formally recognizes the flag of the former Republic of Vietnam as the official flag of the Vietnamese People overseas, and that this flag may be displayed on any city owned property at any city-controlled or sponsored Vietnamese-American event subject to the permit requirements of the City. The City of Westminster encourages state legislators to pass a law recognizing the flag of the former Republic of Vietnam as the official flag of the Vietnamese-Americans overseas, and encourage the local school districts to adopt a similar Resolution recognizing the flag of the former Republic of Vietnam as the official flag to be displayed in the schools. 
 
 
PASSED, APPROVED, AND ADOPTED this 19th day of February 2003. 
 
AYES:  COUNCIL MEMBER: RICE, PARIS, FRY, MARSH, QUACH
 
NOES:  COUNCIL MEMBER: NONE
 
ABSENT: COUNCIL MEMBER: NONE  
_________________________
MARGIE L. RICE, MAYOR 
 
ATTEST:  
______________________________Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ lên án Việt gian Đoàn Trọng và Vũ Trọng Khá
MARIAN CONTRERAS, CITY CLERK 
-STATE OF CALIFORNIA
-COUNTY OF ORANGE 
 
 
I, MARIAN CONTRERAS, hereby certify that I am the duly appointed City Clerk of the City of Westminster, and that the foregoing resolution was duly adopted at a regular meeting of the City Council of the City of Westminster held on the 19th day of February 2003.
__________________________
Marian Contreras, City Clerk 

Little Saigon sắp có kiến trúc rộng 6 mẫu, 

với hình ảnh Sài Gòn xưa

Linh Nguyễn/Người Việt
August 18, 2017
Hình phác họa dự án, nhìn từ góc đường Bolsa và đường Brookhurst. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
WESTMINSTER, California (NV) – Một số kiến trúc mới, mang hình ảnh Sài Gòn xưa, gồm một khách sạn và một chung cư cao tầng cho thuê, sắp được xây dựng trên miếng đất hiện bỏ trống, tại góc đường Bolsa và đường Brookhurst, ngay trung tâm Little Saigon.
“Chúng tôi đã nộp đơn xin giấy phép xây dựng dự án rộng khoảng sáu mẫu, dự trù tốn phí khoảng $120 triệu, nhưng có lẽ phải đợi đến mùa Xuân 2018 mới được thành phố Westminster chấp thuận. Hy vọng sau đó sáu tháng chúng tôi sẽ lấy được giấy phép xây dựng,” ông Phạm Hoàng Bắc, chủ nhân công ty Investment Properties Westminster, LLC., nói với nhật báo Người Việt.
“Dĩ nhiên chúng tôi sau đó cũng còn phải qua những thủ tục tài chánh để được ngân hàng tài trợ. Nói chung là vẫn còn những khó khăn trước mặt nhưng vẫn mong là vượt qua được,” bà Joann Phạm, vợ ông Bắc, góp ý.
Bà khẳng định: “Dự án này là ý định riêng của chúng tôi, không có một ai khác đầu tư, để giữ tính độc lập làm di sản cho thế hệ sau.”
Ông Bắc, hiện cũng là chủ nhân khách sạn Ramada Plaz
“Dĩ nhiên chúng tôi sau đó cũng còn phải qua những thủ tục tài chánh để được ngân hàng tài trợ. Nói chung là vẫn còn những khó khăn trước mặt nhưng vẫn mong là vượt qua được,” bà Joann Phạm, vợ ông Bắc, góp ý.
Bà khẳng định: “Dự án này là ý định riêng của chúng tôi, không có một ai khác đầu tư, để giữ tính độc lập làm di sản cho thế hệ sau.”
Ông Bắc, hiện cũng là chủ nhân khách sạn Ramada Plaza ở Garden Grove, cho biết thêm chi tiết về dự án mới, gồm một khách sạn năm tầng có 150 phòng; một chung cư cũng năm tầng có 201 căn hộ, loại một và hai phòng ngủ.a ở Garden Grove, cho biết thêm chi tiết về dự án mới, gồm một khách sạn năm tầng có 150 phòng; một chung cư cũng năm tầng có 201 căn hộ, loại một và hai phòng ngủ.

Phác họa “Con đường vui” (Festival Street), nhìn từ đường Brookhurst. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt

Ngoài ra, dự án cũng dành tầng trệt rộng 60,000 sq ft cho các tiệm bán lẻ và cửa hàng phục vụ khách hàng, và một khu rộng 12,400 sq ft là chỗ để tổ chức các sự kiện, lễ lạc, sinh nhật, và đám cưới.
“Các gian hàng này sẽ được thiết kế dọc theo ‘con đường vui’ (Festival Street) cho khách bộ hành tản bộ những khi có chợ đêm, hay những dịp lễ lạt trong cộng đồng. Riêng khu tổ chức sự kiện (convention), chúng tôi có thể tổ chức hai đám cưới cùng một lúc. Mỗi đám cưới có thể kê được 40 bàn tròn. Những ai muốn tổ chức đám cưới ngoài trời, chúng tôi có thể tổ chức bên cạnh hồ bơi trên tầng hai,” ông nói.
“Còn nếu chỉ xếp ghế cho khán giả xem đại nhạc hội, khu này có sức chứa được 1,200 chỗ ngồi,” ông giải thích thêm.
Nhân dịp này, ông cho biết diễn tiến và nguồn gốc dự án.
“Ba năm trước chúng tôi tình cờ được Dân Biểu Tiểu Bang Travis Allen mời ăn trưa. Hôm ấy có mặt cựu Dân Biểu Trần Thái Văn, người cho biết từng quen với gia đình Warne, và cho biết họ muốn bán miếng đất,” ông Bắc kể.

Phác họa tầng hai của kiến trúc phía trước khu chung cư tương lai, với cầu nối qua khu tổ chức sự kiện, dọc phía đường Bolsa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ông Bắc cho biết: “Là người Việt tị nạn tới Mỹ sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, vợ chồng tôi trước khi về hưu, dự tính phải để lại cho thế hệ sau một di sản mang hình ảnh của Sài Gòn xưa, để các con tôi và những người trẻ gốc Việt cùng trang lứa có thể nhớ đến cái đẹp của nơi thế hệ cha anh đã phải rời bỏ để đi tìm tự do.”
“Chúng tôi quyết định mua với giá mà gia đình chủ nhân rao bán. Hôm ấy trước mặt năm luật sư đại diện cho hai bên, có cả Luật Sư Trần Thái Văn, đại diện môi giới cho chúng tôi, chúng tôi đồng ý mua với giá rao bán. Hai bên bắt tay và sau đó ra về,” ông kể.
Ông cho biết sau đó một tuần, người chủ đòi tăng giá thêm, khoảng trên $300,000 nữa.
“Chúng tôi cũng đồng ý theo luôn và làm thủ tục giấy tờ ngay, vì chúng tôi sợ họ đổi ý. Miếng đất rộng sáu mẫu, gồm cả 19,000 sq ft của cây xăng góc đường, với điều kiện chúng tôi phải trả tiền hoa hồng 6% cho cả hai bên môi giới,” ông nói.
Về phương diện tài chánh để có thể mua miếng đất, bà Joann Phạm giải thích thêm: “Chúng tôi cùng là người tị nạn 1975. Anh Bắc khi ấy là kỹ sư cơ khí làm cho Boeing và tôi làm trong lãnh vực tài trợ địa ốc. Sau 25 năm làm công việc này cho công ty Mỹ, năm 2001 tôi thành lập công ty Greenlight Financial Services ở Irvine.”

Mô hình của kiến trúc sư nộp cho thành phố Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Công ty của tôi có đến 800 nhân viên. Tháng Năm, 2013, tôi bán lại cho công ty Nationstar Mortgage. Chúng tôi dùng tiền của mình để mua miếng đất này là một quyết định rất hệ trọng, vì chúng tôi có thể mất hết một số tiền rất lớn dành dụm sau 40 năm làm việc. Ngược lại, nếu ơn trên cho mọi chuyện hanh thông, cộng đồng Việt Nam của chúng ta sẽ có một nơi sinh hoạt khang trang kiểu ‘French Colony Style,’ với hình ảnh Sài Gòn xưa được thu nhỏ,” bà nói.
Ông Bắc giải thích lý do gợi nhớ đến Sài Gòn: “Kiến trúc hai tầng góc Bolsa và Brookhurst sẽ có hình tháp đồng hồ của chợ Bến Thành. Nếu từ tầng trệt nhìn ra, sẽ thấy góc nhìn như khách sạn Continental. Lối vào trên đường Brookhurst, hai bên là hàng quán bán lẻ. Bên phải là khu chung cư chiếm từ tầng thứ hai đến tầng thứ năm. Cuối đường này là cổng khách sạn. Một lối vào khác trên đường Bolsa cũng dẫn đến cổng khách sạn.”
Ông cho biết có hai bãi đậu xe, một ở khu khách sạn, và một ở phía sau khu chung cư.
“Vì là dự án với tầm cỡ lớn nhưng kiến thức chúng tôi lại giới hạn, nên chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền. Tiền giấy tờ và thuê khoảng tám văn phòng kiến trúc sư vẽ họa đồ, và đóng thuế thổ trạch ba năm qua (mỗi năm $170,000) cũng tốn hơn $1 triệu rồi,” ông kể.
Theo ông Bắc kể, sau cùng, tuần trước thành phố có buổi họp để duyệt lại dự án, dưới sự chủ tọa của Thị Trưởng Tạ Đức Trí.
“Dự án này là một di sản cho thành phố Westminster, nói chung, và cho cộng đồng tị nạn Việt Nam, nói riêng,” ông Trí nói, theo lời kể của ông Bắc.
Rồi thành phố chấp thuận công ty kiến trúc KTGY Architecture and Planning of Irvine, và công ty này đại diện lo giấy tờ công trình xây dựng dự án của công ty Investment Properties Westminster, LLC của vợ chồng ông Bắc.
Nhật báo Người Việt có liên lạc ông Steve Ratkay, xử lý thường vụ quản lý ban quy hoạch thành phố, để biết tình trạng hồ sơ xin giấy phép của dự án này, nhưng đến khi báo lên khuôn vẫn chưa nhận được hồi âm.
Dự án hỗn hợp nhà ở và thương mại này được biết là phù hợp với đồ án tổng quát của thành phố mới được điều chỉnh.
—————-
Liên lạc tác giả: linhnguyen@nguoi-viet.com
                                             Ngô Kỷ và  ông Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí trong buổi lễ gắn bảng tên đường Saigon             
Ngô Kỷ phỏng vấn ông Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí trong cuộc biểu tình chống chủ tịch Tàu cộng Tập Cận Bình đến California
http://i1104.photobucket.com/albums/h330/ngokycali/Ngo%20Ky%202/Ngo%20Ky%202001/nnkk1118_zps9znpdhkl.jpg

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s