Công An VN dừng bổ nhiệm mới tại nhiều đơn vị

http://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/no-new-appointment-in-the-security-ministry-10092017090227.html

RFA
2017-10-09

Công an chặn đường trước đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội nhằm ngăn cản biểu tình chống Trung Quốc liên quan đến tranh chấp ở biển Đông hôm 1/1/2012.Công an chặn đường trước đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội nhằm ngăn cản biểu tình chống Trung Quốc liên quan đến tranh chấp ở biển Đông hôm 1/1/2012.icon-zoom.png AFP

Hai năm nay ngành không an Việt Nam không tuyển thêm người từ bên ngoài.

Tin này được một số đơn vị công an tiết lộ cho báo chí Việt Nam biết.

Theo các nguồn tin thì Bộ Công an Việt Nam đang nghiên cứu một đề án kéo dài trong hai năm về hiệu quả công việc liên quan đến bộ máy nhân sự.

Tin cũng cho biết là có lúc bộ máy công an tăng lên rất nhiều biên chế sau năm 2009.

Hiện nay Trung ương đảng cộng sản Việt Nam đang nhóm họp tại Hà Nội, và trong chương trình nghị sự của kỳ họp lần này có bàn đến việc làm sao để bộ máy chính trị Đảng cộng sản cũng như Nhà nước Việt Nam do đảng này độc quyền lãnh đạo được gọn hơn.

Theo thống kê từ Đảng cộng sản Việt Nam, hiện nay có đến 2 triệu năm trăm ngàn người làm việc trong các cơ quan đảng cộng sản và hành chính của chính phủ, chưa kể những người trong lực lượng quân đội và công an.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s