Hàng loạt nhà công sản, dự án giá trị của ông Phan Văn Anh Vũ bị điều tra

https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2017/10/hang-loat-nha-cong-san-du-gia-tri-cua.html

Thứ Tư, 11/10/2017, 10:30
Cơ quan an ninh A92, Bộ Công an đã điều tra hàng loạt nhà công sản và các dự án giá trị của ông Phan Văn Anh Vũ.

https://www.youtube.com/watch?v=xpZGfLooiaU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s