Bắc Việt từng dựng nhà tù ngụy trang VNCH tra tấn chính những đồng chí của họ

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1103678

Trong thời kỳ chiến tranh rất nhiều thanh niên miền Bắc theo lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước vào Nam giải phóng. Họ được tuyên truyền rằng miền Nam rất đói nghèo và quân đội VNCH rất khát máu và tàn ác.

Ảnh những nhà tù giả dạng VNCH dùng để tra tấn những đồng chí “thức tỉnh”

Tuy nhiên rất đông trong số họ, lực lượng đặc biệt, các lực lượng nằm vùng khi tiến vào Nam đã phát hiện ra sự thực không phải như vậy. Người miền Nam sống trong hòa bình và ấm no nên rất nhiều bộ đội đã thức tỉnh và không còn tinh thần chiến đấu.

Bởi vậy trong đơn vị, mỗi lần thấy sự chán nản của đồng chí nào thì chỉ huy sẽ ghi dấu. Bất thình lình trong lúc hành động, người đồng chí đó sẽ bị bắt cóc. Bị chùm kín mặt cho tới khi vào nhà tù.

Trong nhà tù toàn bộ là bộ đội người Nam (những người miền Nam theo Cộng Sản) cải trang thành lính VNCH. Các dụng cụ tra tấn, quân phục và thiết kế nhà tù đều được Liên Sô cung cấp. Những người bộ đội ‘thức tỉnh” đều bị tra tấn và bị hỏi vị trí đóng quân.

Thường thì đại đa số họ khai ra nơi vị trí đóng quân và đều bị giết chết do như vậy là bất trung với đảng. Tuy nhiên có một ít người biết đây là thử thách nên đã cam chịu không nói ra.

Những người bộ đội cải trang làm lính VNCH để tra tấn những đồng chí của mình sau này khi hết chiến tranh đều bị đảng thủ tiêu để bịt đầu mối, một ít lãnh đạo rất trung thành với chế độ phải chọn con đường sống ẩn dật.

Hồ Sơ Tuyệt Mật

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s