Xáo trộn Nhân sự Hậu Hội nghị Trung ương 6: Ai được ở lại và những ai sẽ phải ra đ i?

http://www.tienbo.org/2017/10/xao-tron-nhan-su-hau-hoi-nghi-trung.html

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 11/10.

Xáo trộn Nhân sự Hậu Hội nghị Trung ương 6: Ai được ở lại và những ai sẽ phải ra đi?

HNTW6-19done.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=SxbD672Ys2I

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s