Trung Quốc: Cán bộ Đảng phải tránh xa tôn giáo và mê tín dị đoan

http://vi.rfi.fr/chau-a/20171012-trung-quoc-can-bo-dang-phai-tranh-xa-ton-giao-va-me-tin-di-doan

Thụy MyĐăng ngày 12-10-2017 Sửa đổi ngày 12-10-2017 15:44
mediaĐảng Cộng Sản Trung Quốc lo sợ đảng viên đi theo các tôn giáo. Trong ảnh, một tượng Phật ở tỉnh Tứ Xuyên (Xichuan).Ảnh : Wikipedia

Các quan chức cao cấp của đảng Cộng Sản Trung Quốc cần phải cảnh giác, không để « bị ru ngủ qua việc cầu nguyện Thượng đế và tôn sùng đức Phật ». Bài xã luận của Nhân Dân Nhật Báo hôm nay 12/10/2017 cảnh báo như trên, nhắc nhở rằng chủ nghĩa cộng sản không thể tách rời khỏi chủ trương vô thần, và mê tín là một trong những nguyên nhân gây ra tham nhũng.

Theo Nhân Dân Nhật Báo, các cán bộ đảng cần phải ghi nhớ lời của Các Mác, rằng « chủ nghĩa cộng sản bắt đầu ngay lập tức với chủ nghĩa vô thần ». Tờ báo cũng cho rằng : « Mê tín dị đoan là tư tưởng ô nhiễm, một sự ru ngủ tinh thần không thể xem thường, cần phải bài trừ toàn bộ ».

Về mặt chính thức, Nhà nước đảm bảo tự do tín ngưỡng, nhưng đảng viên phải có tư tưởng vô thần, và đặc biệt là không được có những hành động « mê tín dị đoan » như đi coi bói chẳng hạn. Theo Nhân dân Nhật báo, các quan chức tham nhũng đã bị « đả hổ » thường cũng tham gia vào « các hoạt động mê tín tàn dư của phong kiến ».

Tờ báo của đảng Cộng Sản viết : « Trên thực tế, một số quan chức đôi khi đi chùa, cầu nguyện Thượng đế và tôn sùng Phật » ; nêu ví dụ cựu phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành (Li Chuncheng), bị kết án 13 năm tù vào năm 2015, vì tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Ông này cũng rất mê thuật phong thủy.

Mao Trạch Đông cấm xem bói toán, nhưng những thói quen truyền thống đã dần dà quay lại cùng với sự mở cửa của Trung Quốc vào cuối thập niên 70.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s