CXN_102317_12 789_ Hiến Pháp của Đệ Nhị Cộng Hòa (cố TT NV Thiệu) do ai viết, có dùng được khi CSVN sụp đổ hay không ???? (new constitutions) : CHẾ ĐỘ QUÂN ĐỘI CẦM QUYỀN ( NỘI CÁC CHIẾN TRANH )

Châu Xuân Nguyễn

xxxx
Trong trường hợp middle managers (cán bộ trung cấp CSVN) tháo chạy vì ngân sách bất kham, rác chất thành núi, nợ lương trầm trọng thì sẽ có hoảng loạn chính trị. Có thể nào dùng dc HP Đệ nhị CH dc hay không ???
xx
Xin trả lời, tôi nghĩ là tạm thời là được, 6 người viết HP này sau khi Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương chấp chánh ngày 19.6.1965 (ngày QLVNCH) thì được Mỹ tài trợ, viết HP VNCH2 dựa vào HP Mỹ tại Mỹ từ tháng 6.1965 đến tháng 9.1967 (ngày bầu cử CP dân sự đầu tiên trong đó TT NV Thiệu đắc cử vẻ vang. Sáu ng này là “Nhóm soạn thảo Ước pháp có các ông: Như Phong Lê Văn Tiến, Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Quốc Thụy, Đinh Thạch Bích, Nguyễn Mạnh Hùng, Triệu Dũng.”
xx
Ngay khi “CP tạm thời” chấp chánh thì sẽ có nhóm chỉnh sửa lại HP cho phù hợp rồi mới có bầu cử chính thức.
xx
CXN, 23.10.17, Melb
xxxxxxxxx

CHẾ ĐỘ QUÂN ĐỘI CẦM QUYỀN ( NỘI CÁC CHIẾN TRANH )

Bùi Anh Trinh

*( Trích sách Giải Mã Nhũng Bí Ẩn của chiến tranh Việt Nam của Bùi Anh Trinh ).

Gải tán nội các dân sự

Hồi ký của ông Bùi Diễm ghi lại:

“Ngày 11-6-1965, bác sĩ Quát triệu tập một phiên hội đồng chính phủ đặc biệt tại Phủ thủ tướng dưới sự chủ tọa của ông Sửu và sự hiện diện của nhiều tướng lãnh. Ông dự định giải quyết cuộc khủng hoảng. Gần bốn năm chục người chen chúc nhau trong một bầu không khí căng thẳng.

Cả ông Sửu lẫn ông Quát, không ai chịu nhượng bộ, tình trạng bế tắc mặc nhiên đặt quân đội vào vai trọng tài. Lấy cớ là đất nước trong tình trạng chiến tranh, họ đòi hỏi chính phủ và ông Sửu phải sớm giải quyết vấn đề. Lời qua tiếng lại mỗi lúc một gay gắt, bác sĩ Quát tuyên bố ngay tại hội trường là ông quyết định từ chức và tuyên bố giải tán chính phủ. Quyết định của ông đã bắt buộc ông Sửu cũng phải từ chức theo, mở đường cho một giai đoạn mới trong lịch sử miền Nam, giai đoạn quân nhân cầm quyền” (trang 246).

Như vậy chuyện ông Thiệu và ông Kỳ đứng ra điều hành quốc gia là do các chính trị gia không làm việc được chứ không phải là các ông tướng muốn nắm chính quyền. Có lẽ chuyện quân đội làm chính trị hình như vượt ngoài sức tưởng tượng của các ông tướng thời bấy giờ. Tuy nhiên theo kế hoạch toàn cầu của Hoa Kỳ vào thời đó thì người Mỹ có khuynh hướng muốn giao quyền lãnh đạo cho một tướng lãnh tại các quốc gia do Hoa Kỳ tài trợ.

Khởi đầu là gương của Thống chế Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan và Trung tướng Phác Chính Hy ở Nam Hàn đã cho Washington thấy rằng quân đội có thể điều hành tốt công việc của quốc gia, nhất là trong thời chiến. Sau này kinh nghiệm của Chile, Argentina, Indonesia và Thái Lan, Miến Điện cũng cho thấy như vậy.

Thành lập chính phủ quân sự

Sau khi Quốc trưởng và Thủ tướng đồng từ chức và giao quyền hành cho quân đội vào ngày 5-6-1965 thì các tướng nhờ một số chính trị gia và luật gia soạn ra một bản “Ước pháp” quy định một hệ thống điều hành quốc gia tạm thời do quân đội đảm trách. Nhóm soạn thảo Ước pháp có các ông: Như Phong Lê Văn Tiến, Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Quốc Thụy, Đinh Thạch Bích, Nguyễn Mạnh Hùng, Triệu Dũng.

Sau một tuần làm việc, các ông đưa ra một hệ thống điều hành quốc gia gồm một Ủy ban Lãnh đạo quốc gia, nhiệm vụ tương tự như Quốc trưởng; và một Ủy ban Hành pháp Trung ương, nhiệm vụ như một nội các. Người đứng đầu UBLĐQG và người đứng đầu UBHPTƯ do các nhân vật trong Ủy ban Lãnh đạo bầu ra.

Theo hồi ký của Đại tá Phạm Văn Liễu, một cuộc họp thành lập UBLĐQG được tổ chức tại Bộ tư lệnh Thủy quân lục chiến với sự tham dự của các tướng : Nguyễn Văn Thiệu, Bộ trưởng Bộ quốc phòng; Nguyễn Cao Kỳ, Tư lệnh Không quân; Lê Nguyên Khang, tư lệnh Thủy Quân lục chiến; Nguyễn Chánh Thi, Tư Lệnh Vùng 1; Nguyễn Hữu Có, Tư lệnh Vùng 2; Cao Văn Viên, Tư lệnh Vùng 3; Đặng Văn Quang, Tư lệnh Vùng 4; và Tướng Phạm Xuân Chiểu.

Lẽ ra theo Ước pháp thì UBLĐQG thì phải có 11 tướng, gồm Chủ Tịch, Tổng thư ký, Thủ Tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Tư lệnh Hải Quân, Tư Lệnh Không Quân và 4 ông Tư lệnh Quân khu nhưng có lẽ vì phe nhóm với nhau chỉ có 9 ông được dự họp thành ra thiếu mất 2 ông. Tuy nhiên thủ tục thành lập vẫn được tiến hành.

Cũng theo Đại tá Liễu, mở đầu là thủ tục tự ứng cử chức Chủ tịch UBLĐQG, nhưng trong mục này không có ông nào tự ứng cử cho nên mọi người bầu tướng Phạm Xuân Chiểu vì ông có nhiều uy tín trong giới chính trị. Tuy nhiên tướng Chiểu từ chối và đề cử Tướng Thiệu, tất cả giơ tay tán thành. Tướng Thiệu nhận trách nhiệm. Sau đó là bầu Chủ tịch UBHPTƯ, cũng không có ai tự ứng cử nên Tướng Thiệu đề cử Tướng Thi. Tướng Thi từ chối và đề cử Tướng Kỳ, mọi người giơ tay tán thành. Tướng Kỳ nhận trách nhiệm.

Như vậy sự “lên ngôi” của Tướng Thiệu hoàn toàn do sự tình cờ của thời cuộc chứ không phải do âm mưu của cá nhân ông hay của phe phái nào. Ngoài ra rồi ký của tất cả những người trong cuộc, cả Việt lẫn Mỹ, đều công nhận Nguyễn Văn Thiệu là nhân vật duy nhất có thể đáp ứng được đòi hỏi của tình thế chứ không còn ai khác. Kể cả về khả năng lãnh đạo lẫn tư cách đạo đức.

Khác với Tướng Thiệu, Tướng Nguyễn Cao Kỳ có cái tật ưa tuyên bố vung vít (nhưng không phải là tuyên bố ẩu tả). Đặc biệt ông thích dùng ngôn từ nhà binh hơn là ngôn từ chính trị hay ngoại giao. Vì vậy hễ ông nghĩ làm sao thì tuyên bố làm vậy; nhưng vì suy nghĩ của ông không có chiều sâu nên nhiều khi ông bị hố trầm trọng.

Và vì quá nhiều lần bị hố cho nên các chuyên gia ngồi tại Washington không thể nào đặt tin tưởng vào ông, các nhà phù thủy chính trị thừa biết mẫu người như Tướng Kỳ không thể nào làm nên việc trong nhiệm vụ điều hành quốc gia.

Năm 1965, ngày 19-6, các tướng trẻ giải tán chính phủ dân sự và thành lập Hội Đồng Lãnh Đạo Quốc gia do tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch (tương đương với Quốc trưởng), và tướng Kỳ giữ chức chủ tịch Ủy ban Hành Pháp Trung ương (tức Thủ tướng)

“Theo CIA, rất khó phán đoán Thiệu vì ông ta kín đáo và trong thành phần phụ tá cận kề của ông ít có người giao tiếp với CIA. Nhận định chung của CIA Thiệu là người thận trọng, đa nghi quá mức cần thiết và kỵ người ngoại quốc (xenophobic)” ( CIA and The Generals, bản dịch của Trần Bình Nam ).

Hồi ký của ông Bùi Diễm :

“Nhưng quân đội Hoa Kỳ đến Việt Nam mỗi ngày một đông, do đó những vấn đề giữa hai chính phủ ngày một nhiều. trong khi đó thì không phải lúc nào Đại sứ Hoa Kỳ cũng có thể đến gặp Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, cho nên tôi không ngạc nhiên khi nhân viên Tòa đại sứ, thấy tôi ngồi lại, cứ gõ cửa vào văn phòng tôi để lưu ý ông Chủ tịch về vấn đề này hay vấn đề khác. (trang 250).

Đoạn hồi ký trên đây cho thấy “Người Mỹ điều khiển chính phủ VNCH qua đường dây các điệp viên”. Trong trường hợp này thì ông Bùi Diễm là điệp viên gạo cội bậc nhất của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Mọi kế sách quốc gia đều phải thông qua sự nghiên cứu và thảo luận của ông Bùi Diễm, ông ta biết rõ công việc điều hành quốc gia còn hơn là Chủ tịch Nguyễn Văn Thiệu hay Chủ tịch Nguyễn Cao Kỳ.

BÙI ANH TRINH

Advertisements

3 comments on “CXN_102317_12 789_ Hiến Pháp của Đệ Nhị Cộng Hòa (cố TT NV Thiệu) do ai viết, có dùng được khi CSVN sụp đổ hay không ???? (new constitutions) : CHẾ ĐỘ QUÂN ĐỘI CẦM QUYỀN ( NỘI CÁC CHIẾN TRANH )

 1. Giả tỉ hai Vị Tổng Thống Đệ I,Đệ II Việt Nam Cộng Hòa mà có một tí hơi hướm thôi ,chắc chắn cái “Loa Phường” cướp sạch về nó(CSVN) nó sẽ ra rả thành con Khủng Long chứ chẳng chơi !
  Đến TT Diệm Nhân Cách cở bực Thánh mà còn bị chụp ‘mũ cối’ Độc Tài – Kỳ Thị Phật Giáo – Sát Nhân(lê máy chém khắp MN) nữa là..!

  Like

 2. Sẽ sớm thôi mọi người ơi, giết sạch bọn chó đẻ Cộng Sản dứt điểm 1 lần này.

  Like

  • Ok thui. Góp một tay “khuấy” cho đục nước, đục cái XH VN hiện nay là rất nên, để CPCS dốt nát tối thui đường ra.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s