Phát hiện thêm mỏ dầu ngoài khơi phía Nam Việt Nam

http://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/Murphy-finds-more-oil-offshore-southern-vn-11092017074114.html

RFA
2017-11-09

Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PetroVietnam)đã tham gia đấu thầu 30% cổ phần các mỏ dầu khí tại Malaysia của hãng năng lượng Murphy Oil vào năm 2014.Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PetroVietnam)đã tham gia đấu thầu 30% cổ phần các mỏ dầu khí tại Malaysia của hãng năng lượng Murphy Oil vào năm 2014.icon-zoom.png AFP

Hãng năng lượng Murphy Oil của Mỹ phát hiện ra dầu tại giếng CM-1X thuộc Vùng trũng Nam Côn Sơn ngoài khơi phía Nam Việt Nam.

Tin cho biết Murphy Oil sẽ tiếp tục đánh giá tiềm năng thương mại của giếng dầu này, và giếng CT-1X được phát hiện có dầu vào quý 2 vừa qua.

Tại Vùng trũng Cửu Long ngoài khơi Việt Nam, Hãng Murphy đang cùng các đối tác làm việc về phát hiện tại lô LDR 15-1 / 05 và sẽ công bố tính thương mại của dầu phát hiện tại lô này trong năm 2018. Đồng thời Murphy cũng tiếp tục kế hoạch thăm dò lô 15-2/17 gần kề đó.

Xin được nhắc lại, năm 2014, Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đã tham gia đấu thầu 30% cổ phần các mỏ dầu khí tại Malaysia của hãng năng lượng Murphy Oil (Mỹ). Thời điểm đó, Việt Nam muốn tăng dự trữ dầu thô vốn đang đi xuống trong thập kỷ qua.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s