CXN_011118_13 073_ Những ng trẻ nói tiếng Bắc (CXN ko bao giờ dùng từ “Bắc Kỳ” và rất ghét ai dùng từ ngữ này, thời Trung Học, bạn bè thân nhất của CXN đều là người Bắc 54 (sinh năm 54,55,56 và sau này. Những bạn bè sinh năm 54, 55 sau này đều bị Tổng Động Viên vào QLVNCH (học trể 1 năm là a-lê hấp, Trung Tâm 3 hay Đồng Đế, Thủ Đức) và đây là những ng lính chiến đấu chống CNCS mạnh hơn ng miền Nam) có giá trị rất lớn, lớn hơn ng Miền Nam hay ng Hải Ngoại (voice of conscience). Mời xem đến cuối… : 92 triệu dân Việt cần phải dập tắt ngay lá bài hình tượng Hồ bả chó của đảng-cộng-sản

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Oellr7W9rQ

xxx

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s