Ông Thăng khẳng định về sự thanh trừng phe phái của đảng CSVN trong phiên to

http://www.sbtn.tv/ong-thang-khang-dinh-ve-su-thanh-trung-phe-phai-cua-dang-csvn-trong-phien-toa/

https://www.youtube.com/watch?v=0m_bGEMYpD4

Lần đầu tiên trong lịch sử của đảng CSVN, một thành viên nguyên là Uỷ Viên của Bộ Chính Trị, một trong những người nắm quyền lực tối cao trong bộ máy nhà nước cộng sản bị còng tay dẫn đến toà án. Dù chỉ là một vụ án kinh tế nhưng các nghi can bị đối xử như các tội phạm hình sự đầy nguy hiểm. Vụ đại án thể hiện sự đấu đá, thanh trừng phe phái lẫn nhau của đảng CSVN. Điều này đã được ông Thăng khẳng định trong phiên toà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s