Cán bộ thuế Đà Nẵng: 100 thu 50, chia đôi chênh lệch, anh 25 tôi 25

https://hoisinhviennhanquyen.org/2018/01/12/can-bo-thue-da-nang-100-thu-50-chia-doi-chenh-lech-anh-25-toi-25/

bi-thu-da-nang-thue-dang-100-chi-thu-50-con-lai-chia-nhau-1Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa.

Bí thư Trương Quang Nghĩa nói về thất thu thuế ở Đà Nẵng: “Chúng ta bị thất thu bởi sự chủ động của người đi thu thuế. Người ta định nộp 100 thì bảo 50 chục thôi, chênh lệch ấy chia đôi người đi thu nhận 25, chủ nhà nhận 25. Đà Nẵng có 28 ngàn cơ sở lưu trú, nếu chúng ta không chặt chẽ thì nguồn thu rơi vãi rất nhiều”.

Nguồn thu chủ đạo của Đà Nẵng trong nhiều năm là từ đất đai.

“Ngành thuế, tài chính có bao giờ đặt câu hỏi, trong quá trình phát triển suốt 20 năm qua, nhà nước thu được bao nhiêu phần trăm tiền từ đất đai, hay là rơi vào tay tư nhân hết”, ông Nghĩa nói.

Nguồn: Đọc báo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s