Quần đảo Hoàng Sa – Những nỗ lực của chính phủ VNCH (Hoang Sa battle)

Posted by adminbasam on 18/01/2016

Phay Van

7-1-2016

Tháng Giêng – cùng sống lại với Việt Nam Cộng Hòa những ngày Hoàng Sa, tưởng nhớ các Chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974.

Cám ơn anh Đinh Thanh Nguyện đã gởi tặng trang PV tập san HOÀNG SA – LÃNH THỔ VIỆT NAM CỘNG HÒA do Bộ DV&CH, VNCH xuất bản tháng 3/1974.

H1

H1

H3

H1

H1

H1

Mời đọc thêm: Cuộc Hải Chiến Hoàng Sa 1974 (Phay Van/ BS) — Quần đảo Hoàng Sa – Địa dư và Lịch sửTôi Đã Làm Việc Ở Hoàng SaLuận cứ của Việt Nam Cộng HòaBình minh trên đảo Hoàng Sa của nhạc sĩ Hoàng Bích (1957) (Phay Van).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s