CXN_021118_13 163_ Vậy hóa ra Trúc Hồ biết từ lâu rằng Việt Khang không phải là tác giả của 2 bài hát này nên TH không trả tiền bản quyền cho VKhang. Vì nếu trả tiền bản quyền cho VK thì VKhang sẽ bị truy tố với tội danh “Obtain financial advantage by deception” : Một trò lừa vĩ đại… Việt Khang ko phải là tác giả của 2 bài Việt Nam tôi đâu và Anh là Ai. Tác giả thật là Trần Vũ Anh Bình ???

Đây là một tội hình sự, vào tù cả chục năm chứ ko phải ít đâu.. Nhận lợi ích tài chính bằng cách lừa đảo, đó là tôi danh.

xx

Không biết bao giờ Trúc Hồ, Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình nói sự thật cho toàn thế giới biết vì đây là vấn đề rất quan trọng cho Phong Trào đấu tranh, uy tín của SBTN, uy tín của Việt Khang và Uy tín của Trần Vũ Anh Bình vì nói láo là một trọng tội. Deceptive conduct (hành động gian dối) là vấn đề rất quan trọng đối với những cá nhân nổi tiếng trong cộng đồng

xx

Châu Xuân Nguyễn, 11.2.18, Melb

https://www.facebook.com/jimmy.vo.9883739/videos/851443001684412/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s