Video: Mời xem đội trống Thụy Sỹ. Không một nhịp trống bị lạc. Ngay cả khi tay trống n ày quẳng dùi cho tay trống kia, nếu rớ xuống, cúi xuống là trật nhịp chứ nói gì lượm lên v à hòa vào…

http://www.flixxy.com/best-drum-show-ever.htm
The "Top Secret Drum Corps" from Basel, Switzerland. Swiss precision at its finest…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s