Giới trẻ đối phó việc phong GS ở VN thế nào?

http://www.bbc.com/vietnamese/media-43357348

Bình luận với BBC Tiếng Việt về câu chuyện chất lượng việc phong chức danh giảng dạy cao cấp Giáo sư, Phó Giáo sư ở Việt Nam gần đây, một nhà nghiên cứu chất lượng giáo dục từ Sài Gòn, nêu quan điểm cho rằng trong giới khoa học trẻ ở Việt Nam hiện nay đang có hai cách thức ứng phó:

“Tôi thấy có một trào lưu thế này, những người trẻ hơn học hành tử tế ở nước ngoài về, hoặc là họ chứng minh năng lực bằng cách tham gia các công bố quốc tế thực sự và tham gia với cộng đồng khoa học mà họ quen biết từ thời học nước ngoài,” Tiến sỹ Vũ Thị Phương Anh nói.

Vụ ‘bắt cô giáo quỳ’ và phong giáo sư ở Việt Nam

‘Tự đạo văn’ thực sự nghĩa là gì?

‘Nhiều người không phục về cách phong GS ở VN’

Còn khuynh hướng nữa là có nhiều người tẩy chay cái đó, những người trẻ và có năng lực thật, nhưng họ không xin phong cái gì hếtTS. Vũ Thị Phương Anh

“Đó là những người thực sự chứng minh được, đạt được và cuối cùng họ được phong này khác. Họ chấp nhận phải được phong thôi, tại vì ở Việt Nam như vậy, nhưng mà họ chứng minh năng lực để h cảm thấy không bị xấu hổ với những danh hiệu đó, đó là một khuynh hướng.

‘Không xin phong gì hết’

GS Dũng vẫn chờ hồi âm vụ Bộ trưởng Nhạ

Cần đặt tiến sĩ vào đúng chỗ là Khoa học

“Còn khuynh hướng nữa là có nhiều người tẩy chay cái đó, những người trẻ và có năng lực thật, nhưng họ không xin phong cái gì hết.

“Đó là một cách tẩy chay và tôi nghĩ là nếu như những chuyện đó xảy ra ngày một thường xuyên hơn, những người trẻ như thế, có năng lực như vậy, mà họ làm được điều ấy nhiều hơn thì nó sẽ thay đổi.

“Tức là thay đổi từ dưới lên, chứ không phải là từ trên xuống.

“Còn về mặt hệ thống, thì tôi không biết, khi nào có thể thay đổi được cái đầu của những vị lãnh đạo ngành giáo dục thì nó mới thay đổi được,”Tiến sỹ Phương Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Hỗ trợ giáo dục thuộc Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng của Việt Nam, nêu quan điểm với BBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s